velikost textu

Suprachiasmatická jádra jako denní hodiny a kalendář

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Suprachiasmatická jádra jako denní hodiny a kalendář
Název v angličtině:
Suprachiasmatic nuclei as a daily clock and calendar
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Dominika Pačesová
Vedoucí:
PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Oponent:
Mgr. Miroslav Hock, Ph.D.
Konzultant:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Id práce:
93471
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
suprachiasmatická jádra, cirkadiánní systém, synchronizace
Klíčová slova v angličtině:
suprachiasmatic nuclei, circadian system, synchronization
Abstrakt:
Suprachiasmatická jádra (SCN) jsou sídlem centrálního oscilátoru savců, zodpovědného za kontrolu a koordinaci cirkadiánních rytmů v celém těle. Jedná se o párovou strukturu v hypotalamu, umístěnou těsně nad křížením optických nervů a sestávající z cca 20 000 neuronů. SCN mají díky svým specifickým vlastnostem výjimečné postavení v rámci cirkadiánního systému. Jsou spojena přímou drahou s retinou a přijímají tak informace o světelných změnách v okolním prostředí. Jednotlivé SCN neurony jsou nezávislými autonomními oscilátory, které jsou propojeny v komunikační síť. Díky této síti dochází k vzájemné synchronizaci mezi neurony uvnitř SCN, což umožňuje zvýšení přesnosti a robustnosti oscilátoru. Cílem práce je shrnout poznatky o struktuře a funkci SCN, a to jak na úrovni jednotlivých buněk, subpopulací buněk, až na úroveň celého jádra. Specifickým cílem práce je souhrn faktorů, které determinují jejich centrální úlohu v cirkadiánním systému.
Abstract v angličtině:
The suprachiasmatic nuclei (SCN) harbor the master circadian pacemaker in mammals which is responsible for control and coordination of circadian rhythms throughout the body. They are a paired structure in the hypothalamus, located just above the optic chiasm, consisting of approximately 20 000 neurons. Due to their specific properties, the SCN have a unique position within the circadian system. They are connected with retina and, therefore, they can directly receive information about changes in external light/dark cycle. The individual SCN neurons are independent autonomous circadian oscillators which are inter-connected in a communication network. This network allows the individual SCN oscillators to synchronize among each other and thus to increase the precision and robustness of the oscillations. This work is focused to summarize the knowledge on the structure and function of the SCN at the level of single cells, subpopulations of cells and the whole SCN. The specific goal of this work is a summary of the factors that determine their central role within the circadian system.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dominika Pačesová 503 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dominika Pačesová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dominika Pačesová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PharmDr. Alena Sumová, DSc. 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Miroslav Hock, Ph.D. 108 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 387 kB