velikost textu

Vybrané otázky dokazování v civilním procesu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané otázky dokazování v civilním procesu
Název v angličtině:
Selected issues of evidence in civil proceedings
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Dušan Kunovský
Vedoucí:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Id práce:
9347
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 2. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dušan Kunovský 40.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dušan Kunovský 133 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dušan Kunovský 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 467 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 359 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 171 kB