velikost textu

Rozvod manželství a úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozvod manželství a úprava poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu
Název v angličtině:
Divorce and regulation of the circumstances of minor children after the divorce
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Ambrožová, Ph.D.
Vedoucí:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Id práce:
9346
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
16. 12. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Ambrožová, Ph.D. 5.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Ambrožová, Ph.D. 860 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Ambrožová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 74 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB