velikost textu

Rodičovská zodpovědnost a její souvislosti s mezinárodním právem soukromým

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rodičovská zodpovědnost a její souvislosti s mezinárodním právem soukromým
Název v angličtině:
Parental responsibility in relation to private international law w
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jindřich Kloub
Vedoucí:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Oponent:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Id práce:
9312
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 4. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jindřich Kloub 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jindřich Kloub 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jindřich Kloub 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB