velikost textu

Jazyková politika v českých zemích v 18. - 20. století: Škola jako národní politikum

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jazyková politika v českých zemích v 18. - 20. století: Škola jako národní politikum
Název v angličtině:
Language Policy in Czech Lands in the 18th-20th century: School as a National Political Issue
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Václav Velčovský, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
Oponenti:
prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc.
doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc.
Id práce:
93100
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 11. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
jazyková politika, Češi, Němci, česko-německé vztahy, nacionalismus, jazykové kontakty, dějiny školství, pedagogická komunikace, dějiny správy
Klíčová slova v angličtině:
language policy, Czech, German, Czech-German relations, nationalism, language contacts, history of education, educational communication, history of administration
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Václav Velčovský, Ph.D. 18.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Václav Velčovský, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Václav Velčovský, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce PhDr. Václav Velčovský, Ph.D. 142 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc. 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Mira Nábělková, CSc. 120 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 276 kB