velikost textu

Dědické tituly

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dědické tituly
Název v angličtině:
Inheritance titles
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Martina Procházková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Id práce:
9310
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
19. 10. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Martina Procházková 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Martina Procházková 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Martina Procházková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB