velikost textu

Do Small Countries Outcompete Large Countries in Diesel Taxes? Evidence from the EU-16

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Do Small Countries Outcompete Large Countries in Diesel Taxes? Evidence from the EU-16
Název v češtině:
Daňová soutěž malých a velkých zemí ve zdanění pohonných hmot na případu 16 evropských zemí
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kryštof Krotil
Vedoucí:
PhDr. Martin Gregor, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Šolc
Id práce:
93026
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
přeshraniční nakupování, cena nafty, Evropská unie, daňová konkurence
Klíčová slova v angličtině:
cross-border shopping, diesel price, European Union, tax competition
Abstrakt:
Tato práce zkoumá, co ovlivňuje daňovou politiku evropských zemí v oblasti motorové nafty. Zejména pak hodnotí význam daňové konkurence. K odhadnutí vztahu mezi cenou paliva dané země a váženým průměrům cen sousedních zemí a dalšími vysvětlujícími proměnnými využíváme soubor panelových dat obsahující ceny nafty jak pro komerční, tak pro nekomerční využití ze 16 evropských zemí za roky 2005 až 2010. Naše výsledky ukazují, že daňová konkurence mezi evropskými zeměmi hraje při stanovování spotřebních daní z motorové nafty významnou roli a že malé země mají tendenci uvalovat nižší spotřební daně než velké země.  
Abstract v angličtině:
This thesis investigates what drives the diesel fuel taxation policy of European countries and, in particular, assesses the importance of tax competition. Using panel data of diesel prices for both noncommercial and commercial use coming from 16 European countries between 2005 and 2010, we estimate the relation between countries’ fuel price and a weighted average of the neighbors’ prices and other control variables. Our results reveal that the tax competition among European countries plays a significant role in the setting of diesel excise taxes and that small countries tend to charge lower fuel taxes than large countries.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kryštof Krotil 423 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kryštof Krotil 31 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kryštof Krotil 25 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martin Gregor, Ph.D. 1.46 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Šolc 99 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 634 kB