velikost textu

Moderní "učebnice" biochemie (Kapitola Lipidy)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Moderní "učebnice" biochemie (Kapitola Lipidy)
Název v angličtině:
Modern biochemistry "textbook" (Chapter Lipids)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Gabriela Uherčíková
Vedoucí:
RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Jitka Kloučková
Id práce:
92925
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie a matematika se zaměřením na vzdělávání (UBCHM)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
23. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
moderní učebnice biochemie; kapitola lipidy; prezentace a experimenty
Klíčová slova v angličtině:
Modern biochemistry "textbook"; Chapter Lipids, prezentations and experiments
Abstrakt:
Abstrakt UHERČÍKOVÁ, G. : Moderní „učebnice“ biochemie (Kapitola Lipidy). Bakalářská práce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 2011. Bakalářská práce se zabývá zpracováním návrhu kapitoly do středoškolské učebnice biochemie. Kapitola obsahuje tematický celek Lipidy. V teoretické části je rozebrána obecná tvorba učebnice a tvorba závěrečného didaktického testu. V praktické části je vypracována kapitola Lipidy, zohledňující doporučení RVP. Přílohou této práce je powerpointová prezentace, křížovka k upevnění základních a důležitých pojmů a závěrečný didaktický test.
Abstract v angličtině:
Abstract UHERČÍKOVÁ, G. : Modern biochemistry „textbook“ (Chapter Lipids). Bachelor thesis. Prague, Charles University in Prague, Faculty of Science, 2011. This thesis aims to the charter Lipids in a biochemistry textbook for secondary schools. The theoretical part focuses on the way of creating a textbook in general as well as preparing a final didactical test. The practical part contains the elaborated chapter dealing with the lipids, which takes into account the recommendations of Framework Educational Programmes. The thesis includes the following attachements, a PowerPoint presentation, a crossword puzzle for fixation of the fundamental and key notions and the final didactical test.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Gabriela Uherčíková 3.14 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Gabriela Uherčíková 595 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Gabriela Uherčíková 111 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Gabriela Uherčíková 96 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Renata Šulcová, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jitka Kloučková 64 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. 80 kB