text size

Jan III. z Rožmberka, generální převor johanitského řádu v Čechách a vladař rožmberského domu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Jan III. z Rožmberka, generální převor johanitského řádu v Čechách a vladař rožmberského domu
Titile (in english):
John III. of Rosenberg, the grand prior of the Czech province of the Hospitallers and the regent of Rosemberger's house
Type:
Rigorosum thesis
Author:
PhDr. Simona Ulčová, Ph.D.
Supervisor:
PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
Opponents:
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D.
Thesis Id:
92892
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of Czech History (21-UCD)
Study programm:
History (N7105)
Study branch:
History (HIS)
Degree granted:
PhDr.
Defence date:
14/10/2010
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Práce zachycuje předního představitele johanitského řádu, působícího v první polovině 16. století, Jana III. z Rožmberka. Jde o příslušníka významného českého rodu, který ovlivňoval po 600 let politické dění českého státu a postavení šlechty v něm. Již nejstarší příslušník Vítkovců, Vítek z Prčice, byl přítomen u panovnického dvora a jeho potomci také plnili nejednou diplomatické úkoly z pověření českých králů. Za své zásluhy získávali na panovnicích privilegia, která je postavila do špičky českého panstva až do vymření tohoto rodu. Vítkovci však zároveň svou sňatkovou politikou získávají majetky v rakouském příhraničí a tím se stávají nezávislými na českých panovnících. Právě tento fakt je také staví do poněkud výjimečné pozice i v prostředí české šlechty. Nejednou stanuli v zápase o emancipaci panské špičky i proti králi. Vítkovci uměli využít momentu, kdy v českých zemích nevládla silná panovnická moc, ve svůj prospěch, jako tomu bylo za Jana Lucemburského, kdy půjčkami získali větší část královského majetku do zástavy. Po nástupu cílevědomého Karla se pak přirozeně dostali do sporu s panovnickou autoritou. Naopak, další Rožmberk, Jindřich, neváhal zapojit se do vzpoury proti králi a dokonce jej věznit na svém panství. Další generace následující po Oldřichovi ll. z Rožmberka se již tak výrazně vůči panovníkovi nevyhraňovala. První polovina 16. století je v českých dějinách jedním z dalších významných mezníků: končí léta panování polské dynastie Jagellonců a nastupuje dlouhá vláda Habsburků, která tolik poznamenala české dějiny.
Abstract:
The work is concerning John III of Rosenberg, the significant figure of the Hospitallers, the Order that had operated in the first half of the 16th century. He was a representative of significant Czech clan. The clan had been influencing Czech politi cal affairs and the nobility's status in the country over 600 years. The oldest family member of the Vitkovci (Witikonids), Vitek (Witiko) of Prcice, was present at Royal Court and his descendants had performed diplomatic duties ordered by Czech kings many times. They had reached due to their merits some of the privileges provided by rulers and those had assured them the position on the top of Czech nobility ladder until the complete end of the clan. The Witikonids had also been gaining owing to their marriage strategy estates in Austria frontier areas and that helped them to beeome independent from Czech governors. Exactly this fact contributed to reach an exeeptional status among Czech noble community. They had also found themselves in the situation fighting for the peers' emancipation even against kings many times. The Witikonids were successful in skillful using the situation when the Czech country had not been controlled by any strong royal power as for instance in the times of Jan Lucembursky (John the Blind) and through getting loans they acquired major part of the pawned royal estates. After the ambitious Charles came to the power, they naturally got into disputes with the royal authority. Jindrich (Henry) of Rosenberg did not hesitate to participate in the uprising against Wenceslaus IV the King, and to imprison him in his own estate. The following generation coming after Oldrich II of Rosenberg had not been so eager to distinct itself against the ruler.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Simona Ulčová, Ph.D. 12.71 MB
Download Abstract in czech PhDr. Simona Ulčová, Ph.D. 81 kB
Download Abstract in english PhDr. Simona Ulčová, Ph.D. 81 kB
Download Supervisor's review PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D. 42 kB
Download Opponent's review prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. 60 kB
Download Opponent's review PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D. 171 kB
Download Defence's report 65 kB