velikost textu

Srovnání ochrany bankovního klienta v evropském a českém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání ochrany bankovního klienta v evropském a českém právu
Název v angličtině:
Comparison of the protection of a bank client in European and Czech law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Miloslava Opluštilová
Vedoucí:
prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Oponent:
JUDr. Petr Kotáb
Id práce:
9287
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra evropského práva (22-KEP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
27. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Miloslava Opluštilová 3.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Miloslava Opluštilová 2.53 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Miloslava Opluštilová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc. 55 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Kotáb 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 17 kB