velikost textu

Roman Nejedlý a Litomyšl 1871-1901

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Roman Nejedlý a Litomyšl 1871-1901
Název v angličtině:
Roman Nejedlý and Litomyšl 1871-1901
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Václav Nájemník
Vedoucí:
PhDr. Jan Randák, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jiří Křesťan, CSc.
Id práce:
92650
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav českých dějin (21-UCD)
Program studia:
Historické vědy (M7105)
Obor studia:
Historie (HIS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Predkládaná diplomová práce se zabývá životem pedagoga, vydavatele a hudebního skladatele Romana Nejedlého zejména v období, kdy pusobil v Litomyšli, tj. v letech 1871- 1901. Obsahem je vedle revize faktografie i rozbor literatury o Romanu Nejedlém, predevším tam, kde byly drívejší výklady v zajetí dobové totalitní ideologie. Roman Nejedlý je též otcem známé kontroverzní postavy ceských dejin – Zdenka Nejedlého. Predmetem studia je v této práci nejen jejich vztah, ale spíše pusobení otce jako pozitivního i negativního vzoru.
Abstract v angličtině:
Presented thesis inquire into life of teacher, editor and music composer Roman Nejedly. In particular the time period when he worked in Litomysl between 1871 and 1901. Main goal of the thesis was not only to revise factography but also to analyse literature about Roman Nejedly, especially in places, where commentaries were influenced by totalitarian ideology. Roman Nejedly is also father of well known but controversial person of czech history - Zdenek Nejedly. Subject of this study is not just their relationship but also fatherlike effects as positive and negative ideal.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Václav Nájemník 568 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Václav Nájemník 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Václav Nájemník 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Randák, Ph.D. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Křesťan, CSc. 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 42 kB