velikost textu

Jak a proč vypovídá hustota průduchů o atmosférické koncentraci CO2?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jak a proč vypovídá hustota průduchů o atmosférické koncentraci CO2?
Název v angličtině:
How and why we can estimate atmospheric CO2 concentration from stomatal density?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Jana Horská
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Jaromír Kutík, CSc.
Konzultanti:
prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc.
Id práce:
92649
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie a biologie se zaměřením na vzdělávání (UBCHB)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
koncentrace CO2, hustota průduchů, stomatální index
Klíčová slova v angličtině:
CO2 concentration, stomatal density, stomatal index
Abstrakt:
Koncentrace CO2 v atmosféře Země vždy kolísala. V minulosti, však nikdy nedošlo k jejímu nárůstu tak rychle, jak jsme toho svědky za posledních 200 let, na čemž má nepochybně svůj díl také člověk. Změny frekvence průduchů v závislosti na [CO2] pozorované u žijících rostlin podnítily zkoumání tohoto jevu také na herbářových a fosilních rostlinách a následně byly využity k odhadům [CO2] v atmosféře minulosti. Tato práce poskytuje ucelený pohled na problematiku chování rostlinných průduchů v měnící se [CO2], zahrnuje vliv faktorů prostředí na zakládání průduchů, zabývá se rozdílností odpovědí mezi evolučně odlišnými skupinami rostlin, hodnotí výhody a nevýhody jednotlivých způsobů vyjádření množství průduchů na listu v závislosti na [CO2] a diskutuje využití frekvence průduchů k odhadům koncentrace CO2 minulosti.
Abstract v angličtině:
The atmospheric carbon dioxide concentration have always been fluctuating. In the past [CO2] did not ever increase as quickly as in the last 200 years and apparently human activities such as fosil fuel burnig conribute significantly to this increase. Changes in stomatal frequency as a reaction on changes in [CO2] were observed on several species of living plants. It leads to investigation of stomatal fequency of herbarium samples and fossil plants. These estimates of stomatal frequency were consequently used to estimate levels of atmospheric [CO2] in the past. This study describes behavior of stomata in variable [CO2] and summarizes influence of environmental factors on stomatal patterning. The differences in responses between groups of plants of different evolutionary origin are considered. The advantages and disadvantages of selected stomatal parameters are discussed considering their suitability as tools for [CO2] estimate in the past.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Horská 3.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Horská 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Horská 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jaromír Kutík, CSc. 29 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 25 kB