velikost textu

Interakce patogennich kvasinek rodu Candida s bakterii Pseudomonas aeruginosa

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interakce patogennich kvasinek rodu Candida s bakterii Pseudomonas aeruginosa
Název v angličtině:
Interaction of the pathogenic yeasts of the genus Candida with the bacterium Pseudomonas aeruginosa
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Lenka Mynářová
Vedoucí:
prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Oponent:
RNDr. Vratislav Šťovíček, Ph.D.
Konzultant:
Olga Hrušková Heidingsfeldová, Ph.D.
Id práce:
92457
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
patogen, kultivace, antibiotika
Klíčová slova v angličtině:
pathogen, cultivation, antibiotics
Abstrakt:
Patogenní kvasinky rodu Candida a bakterie Pseudomonas aeruginosa jsou oportunistickými patogeny, které se často vyskytují v lidské mikroflóře jako neškodní komenzálové. Pro zdravého člověka nepředstavují hrozbu, avšak pro jedince s oslabenou imunitou mohou znamenat velké zdravotní riziko. Cystická fibróza (CF) je geneticky podmíněná, nevyléčitelná nemoc, která je mimo jiné příčinou snížené obranyschopnosti pacienta. Velká část nemocných cystickou fibrózou prodělává chronické infekce plic způsobené bakterií P. aeruginosa. Ta však může být doprovázena právě patogenními kandidami, které, stejně jako pseudomonáda, kolonizují dýchací soustavu pacienta nebo různé plastové povrchy (např. katetry). Proto je užitečné sledovat způsob jejich interakce jak v těle hostitele, tak in vitro. Kandidy i pseudomonáda sekretují celou škálu proteinových virulentních faktorů a stejně tak i malé molekuly, které slouží jako mediátory komunikace mezi mikroorganismy. Proto jsme se rozhodly testovat možnosti koexistence dvou zástupců rodu Candida (C. albicans, C. parapsilosis) s bakterií P. aeruginosa ve třech různých, chemicky definovaných, kapalných médiích. Testovaly jsme životaschopnost různých druhů a analyzovaly jsme proteiny sekretované do média. Mezi proteiny sekretovanými pseudomonádou jsme nalezly některé hydrolytické enzymy, jako na příklad aminopeptidázu, keratinázu nebo elastasu. Pouze jeden z nalezených proteinů byl sekretován C. albicans v přítomnosti P. aeruginosa: hypotetický protein č. 8 z genové rodiny LDG, který dosud nebyl charakterizován. Výsledky naší studie by v budoucnu měly sloužit jako základ rozsáhlejšího výzkumu, který bude zaměřen na různé aspekty interakce mezi P. aeruginosa a C. albicans nebo C. parapsilosis.
Abstract v angličtině:
Pathogenic yeasts of the genus Candida and the bacterium Pseudomonas aeruginosa are opportunistic pathogens and they often occur in the human micoflora as harmless commensals. They do not mean a threat for healthy humans but they can represent a true hazard for a person with supressed immunity. Cystic fibrosis (CF) is an incurable genetic disease and among others, it causes supression of immunity. Most of the patients with CF suffer from the chronical lung infections caused by the bacterium Pseudomonas aeruginosa. The pathogenic yeasts can coexist with the bacteria both in lungs of the CF patients, and on various surfaces, e.g. catheters used in hospitals. Therefore it is important to explore the mode of their interaction in the host body, as well as in vitro. Both Candida and Pseudomonas secrete a range of proteins that act as virulence factors, and also small molecules, which mediate the interaction and communication between microorganisms. We therefore tested cocultivation of two Candida species (C. albicans and C. parapsilosis) with P. aeruginosa in three different chemically defined liquid media. We monitored viability and survival of the individual species and analyzed the proteins secreted to the media. We found that P. aeruginosa secreted several hydrolytic enzymes, for example aminopeptidase, keratinase or elastase. We found only one protein secreted by C. albicans in presence of P. aeruginosa: hypothetical LDG family protein 8, which has not been characterized as yet. This study will provide a starting point for a more extensive project focused on various aspects of interactions between P. aeruginosa and either C. albicans or C. parapsilosis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lenka Mynářová 1.56 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lenka Mynářová 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lenka Mynářová 50 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vratislav Šťovíček, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB