velikost textu

Parallel Implementation of Multireference Coupled Clusters Methods and Calculations on Large Systems

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Parallel Implementation of Multireference Coupled Clusters Methods and Calculations on Large Systems
Název v češtině:
Paralelní implementace multireferenčních coupled cluster metod a výpočet na velkých systémech
Typ:
Disertační práce
Autor:
RNDr. Jiří Brabec, Ph.D.
Školitel:
Mgr. Jiří Pittner, Dr.
Oponenti:
doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc.
Mgr. Michal Pitoňák
Id práce:
92406
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Program studia:
Fyzikální chemie (P1404)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
31. 8. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
paralelní multireferenční coupled cluster kvantová chemie
Klíčová slova v angličtině:
parallel multireference coupled cluster quantum chemistry large scale
Abstrakt:
Abstrakt Práce je rozdělena do několika částí. Nejdříve jsme implementovali paralelní kód BW- MRCCSD metody, který je založený na automaticky generovaném jednoreferenčním CC kódu z Tensor Contraction Engine (TCE). Následně jsme navrhli nové schéma nezávislé dvouúrovňové paralelizace, na jejímž základě jsme implementovali BW-MRCCSD a Mk-MRCCSD metody. Nový algoritmus využívá tzv. procesorových skupin, které mohou vykonávat části úloh navzájem nezávisle. V první úrovni paralelizace je řešení pro jednotlivé reference rozděleno mezi procesorové skupiny (reference-level parallelism), v druhé úrovni jsou pak úlohy dané reference distribuovány mezi procesy v odpovídající procesorové skupině (task-level parallelism). Testy škálování byly provedeny až na 24000 jádrech pro beta-karoten. Další část je věnována paralelním MRCC výpočtům, kde je zároveň demostrována využitelnost nové implementace na větších a chemicky zajímavých systémech. Poslední část práce se zabývá nově navrženou universal state-selective (USS) korekcí ke stavově specifickým MRCC metodám, její implementací a aplikací. Vlastnosti této korekce jsou ukázány na několika příkladech disociačních křivek a porovnány s FCI.
Abstract v angličtině:
Abstract Firstly, we have developed a Tensor Contraction Engine-based implementation of the BW-MRCCSD approach. The scalability tests have been performed across thousand of cores. We have further developed a novel two-level parallel algorithm for Hilbert-space MRCC methods which uses the processor groups. In this approach, references are distributed among processor groups (reference-level parallelism) and tasks of each reference are distributed inside of a given processor group (task-level parallelism). We have shown that our implementation scales across 24000 cores. The usability of our code was demonstrated on larger systems (dodecane, polycarbenes and naphthyne isomers). Finally, we present novel universal state- selective (USS) corrections to the state-specific MRCC methods. The USS-corrected MRCC results were compared with the full configuration interaction (FCI) results.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce RNDr. Jiří Brabec, Ph.D. 1.69 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce RNDr. Jiří Brabec, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky RNDr. Jiří Brabec, Ph.D. 31 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jiří Fišer, CSc. 1.27 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Pitoňák 73 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1014 kB