text size

The impact of regulation on innovation capacity in the telecommunication sector

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
The impact of regulation on innovation capacity in the telecommunication sector
Title (in czech):
Vliv regulace na inovační schopnost telekomunikačního odvětví
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Lenka Šperková
Supervisor:
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Opponent:
PhDr. Marek Rusnák
Thesis Id:
92251
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Institute of Economic Studies (23-IES)
Study programm:
Economics (B6201)
Study branch:
Economics (E)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
20/06/2013
Defence result:
Excellent
Language:
English
Keywords (in czech):
Telekomunikační sektor, regulace, inovace, telekomunikace, ladder of investments, local loop unbundling, mobilní terminační sazby, MTR
Keywords:
Telecommunication sector, regulation, innovation, telecommunication, ladder of investments, local loop unbundling, mobile termination rates, MTR
Abstract (in czech):
1 Abstrakt Cílem této práce je analýza efektivity regulace a jejího dopadu na inovační schopnost ve dvou hlavních telekomunikačních odvětvích: trhu hlasových služeb a datového širokopásmového připojení (broadbandu). V první části jsou představeny hlavní koncepty spojené se strukturou v sektoru hlasových služeb spolu s regulačními opatřeními na Evropské úrovni v oblasti mobilních terminačních sazeb (MTR) a jejích vedlejších účinků. Dopad zavedení LRIC regulace na MTR a ceny hovorů je zkoumán na panelových datech 17 zemí a období 2004- 2011. V následné analýze jsme neshledali výrazný vliv zavedení tohoto opatření. Druhá část studie je věnována oblasti „broadbandu“, kde vedle struktury a současného stavu zkoumáme dopad dvou teoretických konceptů: „local loop unbundling“ a „ladder of investments“. Model je postaven na panelových datech popisujících 23 Evropských zemí v období 2004 až 2010. Analýza potvrdila pozitivní dopad všech tří forem sdíleného přístupu na tvorbu síťové infrastruktury (nově příchozími operátory), avšak v různém rozsahu. Zároveň jsme testovali vliv průměrných měsíčních poplatků za plně sdílený přístup na tvorbu nových sítí a inovací. Výsledky ukázaly, že výše poplatků nevykazuje kladný dopad na tvorbu nové síťové infrastruktury. Nicméně konsolidace našich zjištění hovoří ve prospěch teorie „ladder of investments“ a „local loop unbundling“ aplikované zejména na státy západní Evropy Název Vliv regulace na inovační schopnost telekomunikačního odvětví Klíčová slova Telekomunikační sektor, regulace, inovace, telekomunikace, ladder of investments, local loop unbundling, mobilní terminační sazby, MTR Autor Lenka Šperková E-mail autora lenka.sperkova@post.cz Vedoucí práce doc. Ing Tomáš Cahlík CSc. E-mail vedoucího práce cahlik@fsv.cuni.cz
Abstract:
Abstract This paper provides an analysis of efficiency and innovation capacity of regulatory measures in two major areas of telecommunication sector: voice telephony and broadband market. In the first part we introduce basic concepts connected with development and performance of voice telephony along with recent European regulatory measures connected to mobile termination rates (MTR) and possible externalities. Impact of introduction LRIC approach on prices of local calls is provided by econometric panel data model covering 17 countries from 2004 till 2011. We have found no significant impact. In the second part we study broadband market segmentation and performance in connection with application “ladder of investments” and “local loop unbundling” approaches. This model is tested on panel dataset of 23 countries in 2004-2010 period of time. Our findings include presence of positive relationship between all three forms of unbundled accesses with different magnitudes of effects. Following test of access payments impact on facility-based competition has detected that: high (average monthly) payments per fully unbundled access do not tend to have positive impact on number of entrants’ lines. Despite this result consolidation of our findings supports “ladder of investments” and “local loop unbundling” theory in application on Western European countries. Title The impact of regulation on innovation capacity in the telecommunication sector Keywords Telecommunication sector, regulation, innovation, telecommunication, ladder of investments, local loop unbundling, mobile termination rates, MTR Author Lenka Šperková Author’s e-mail lenka.sperkova@post.cz Supervisor doc. Ing. Tomáš Cahlík CSc. Supervisor’s e-mail cahlik@fsv.cuni.cz
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Lenka Šperková 902 kB
Download Abstract in czech Bc. Lenka Šperková 70 kB
Download Abstract in english Bc. Lenka Šperková 70 kB
Download Supervisor's review doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. 664 kB
Download Opponent's review PhDr. Marek Rusnák 65 kB
Download Defence's report 644 kB