velikost textu

Perspektivy "Ladder of Investments" na telekomunikačním trhu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Perspektivy "Ladder of Investments" na telekomunikačním trhu
Název v angličtině:
Prospects of "Ladder of Investments" on telecommunication market
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Kračmerová
Vedoucí:
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Oponent:
Mgr. Michal Lebovič
Id práce:
92245
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá základním konceptem evropské regulační politiky pro pevnou přístupovou síť, jenž je označován jako „Ladder of investments“. Regulace je založena na různých úrovních přístupu k infrastruktuře podniku s významnou tržní silou na telekomunikačním trhu a jejím účelem je pomoci alternativním operátorům vybudovat si vlastní přístupovou síť a utvořit tak na trhu efektivní konkurenci. Práce se zaměřuje zejména na regulaci v České republice. Zahrnuje vývoj a současný stav na českém telekomunikačním trhu a snaží se prokázat či vyvrátit uplatnění konceptu Ladder of investments v ČR. Klíčová slova: Ladder of investments, liberalizace a regulace telekomunikačního trhu, konkurenceschopnost, Replacement effect, Local Loop Unbundling, NGA sítě
Abstract v angličtině:
Abstract The main objective of the thesis is the basic concept of the European regulatory policy for the fixed access network known as “Ladder of investments”. The regulation is based on different levels of access to the infrastructure owned by the company with significant market power in the telecommunications market and its aim is to help alternative operators to build their own access network and thus to form an effective competition on the market. This thesis is focused on the regulation in the Czech Republic. It includes the development and current state of the Czech telecommunications market and tries to prove or disprove the success of the Ladder of investments in the Czech Republic. Keywords: Ladder of investments, liberalization and regulation of the telecommunications market, competitiveness, Replacement effect, Local Loop Unbundling, NGA networks
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Kračmerová 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Kračmerová 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Kračmerová 134 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. 271 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Lebovič 332 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 44 kB