velikost textu

Vliv oxidativního stresu na kvalitu a fertlizační schopnost spermií savců.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv oxidativního stresu na kvalitu a fertlizační schopnost spermií savců.
Název v angličtině:
The influence of oxidative stress on mammalian sperm quality and fertilization ability.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Barbora Dudková
Vedoucí:
RNDr. Kateřina Hortová, Ph.D.
Oponent:
doc. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.
Id práce:
92169
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
spermie, oxidativni stres, reaktivní formy kyslíku, spermatogeneze, antioxidanty, fertilita
Klíčová slova v angličtině:
sperm, oxidative stress, reactive oxygen species, spermatogenesis, antioxidants, fertility
Abstrakt:
Práce se zabývá tematikou působení oxidativního stresu na struktury a fyziologické funkce spermií savců. Oxidativní stres je důsledek nerovnováhy mezi prooxidanty a antioxidanty v těle, podílí se výrazně na snížení kvality spermií a je považován za jednu z nejčastějších příčin neplodnosti samců savců, včetně lidí. Práce přináší formou rešerše přehled o místech generování reaktivních forem kyslíku v reprodukčním traktu samce, o konkrétních strukturách a fyziologických funkcích spermií, které jsou jimi pozitivně či negativně ovlivňovány a o ochranném antioxidačním systému seminální tekutiny.
Abstract v angličtině:
This bachelor’s thesis deals with the oxidative stress and its influence on structures and physiologic functions of mammalian sperm. Oxidative stress is a consequence of imbalance between pro-oxidants and anti-oxidants in the body. It is associated with impaired quality of sperm and it is considered to be one of the major reasons of male infertility, including humans. This work is presented as a research review targeting how and where reactive oxygen species are generated in the male reproductive tract. It summarizes specific structures and physiologic functions that are influenced by reactive oxygen species either positively or negatively and it also covers a protective role of antioxidants in seminal fluid.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Dudková 838 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Dudková 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Dudková 82 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Kateřina Hortová, Ph.D. 58 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 80 kB