text size

Vizualizace poslechu ve výuce Přípravné hudební výchovy a Hudební nauky na základních uměleckých školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Vizualizace poslechu ve výuce Přípravné hudební výchovy a Hudební nauky na základních uměleckých školách
Titile (in english):
Visualisation of Music Listening in Basic Music School
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Adéla Sládková, Ph.D.
Supervisor:
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Opponents:
doc. PaedDr. Marie Slavíková
PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
Thesis Id:
91988
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Study programm:
Education (P7501)
Study branch:
Musical Theory and Education (XHTP)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
29/06/2012
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
NÁZEV: Vizualizace poslechu ve výuce Přípravné hudební výchovy a Hudební nauky na základních uměleckých školách AUTOR: Mgr. Adéla Sládková KATEDRA (ÚSTAV) Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy ŠKOLITEL: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. TERMÍN OBHAJOBY: 29. 6. 2012 ANOTACE Disertační práce se zabývá problematikou Vizualizace poslechu ve výuce Přípravné hudební výchovy a Hudební nauky na základních uměleckých školách. Práce přináší také návrhy práce s poslechovou skladbou, která je založená na metodě vizualizace poslechové skladby, jež je pojímána v duchu novodobé koncepce hudební výchovy. Teoretická část obsahuje obecně teoretickou povahu tématu, analýzu a zhodnocení vývoje poslechových činností u nás i v zahraničí, dále také charakteristiku současné koncepce poslechu hudby. Výzkumná šetření pracují s vytvořeným didaktickým materiálem s využitím vizualizačních prvků, který navazuje na současné progresivní metody a prostředky hudební pedagogiky a psychologie. Výzkumná šetření byla ověřena na Základních uměleckých školách v Chrudimi, Čáslavi a Pardubicích. KLÍČOVÁ SLOVA: hudební pedagogika, základní umělecké školství, poslechové činnosti, poslechové dovednosti, diagnostika, vizualizace.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Adéla Sládková, Ph.D. 3.88 MB
Download Abstract in czech Mgr. Adéla Sládková, Ph.D. 75 kB
Download Abstract in english Mgr. Adéla Sládková, Ph.D. 29 kB
Download Opponent's review doc. PaedDr. Marie Slavíková 94 kB
Download Opponent's review PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. 92 kB
Download Defence's report 279 kB