velikost textu

Vizualizace poslechu ve výuce Přípravné hudební výchovy a Hudební nauky na základních uměleckých školách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vizualizace poslechu ve výuce Přípravné hudební výchovy a Hudební nauky na základních uměleckých školách
Název v angličtině:
Visualisation of Music Listening in Basic Music School
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Adéla Sládková, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Oponenti:
doc. PaedDr. Marie Slavíková
PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.
Id práce:
91988
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Hudební teorie a pedagogika (XHTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 6. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
NÁZEV: Vizualizace poslechu ve výuce Přípravné hudební výchovy a Hudební nauky na základních uměleckých školách AUTOR: Mgr. Adéla Sládková KATEDRA (ÚSTAV) Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy ŠKOLITEL: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. TERMÍN OBHAJOBY: 29. 6. 2012 ANOTACE Disertační práce se zabývá problematikou Vizualizace poslechu ve výuce Přípravné hudební výchovy a Hudební nauky na základních uměleckých školách. Práce přináší také návrhy práce s poslechovou skladbou, která je založená na metodě vizualizace poslechové skladby, jež je pojímána v duchu novodobé koncepce hudební výchovy. Teoretická část obsahuje obecně teoretickou povahu tématu, analýzu a zhodnocení vývoje poslechových činností u nás i v zahraničí, dále také charakteristiku současné koncepce poslechu hudby. Výzkumná šetření pracují s vytvořeným didaktickým materiálem s využitím vizualizačních prvků, který navazuje na současné progresivní metody a prostředky hudební pedagogiky a psychologie. Výzkumná šetření byla ověřena na Základních uměleckých školách v Chrudimi, Čáslavi a Pardubicích. KLÍČOVÁ SLOVA: hudební pedagogika, základní umělecké školství, poslechové činnosti, poslechové dovednosti, diagnostika, vizualizace.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adéla Sládková, Ph.D. 3.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adéla Sládková, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adéla Sládková, Ph.D. 29 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Marie Slavíková 94 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Alena Tichá, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 279 kB