velikost textu

Právo na informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právo na informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Název v angličtině:
Information law according to act. No. 106/1999 Coll., on free access to information
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Ivana Houšková
Oponenti:
JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
Id práce:
91983
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
informace,přístup
Klíčová slova v angličtině:
information,access
Abstrakt:
Abstrakt v českém jazyce Právo na informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Cílem práce je zhodnotit dřívějšího a současného stavu InfZ a jeho aplikace především obcemi, kraji a příspěvkovými organizacemi územních samosprávných celků a zamyslet se nad plánovanými a žádoucími změnami právní úpravy a nad tím, co je hlavní překážkou bezproblémové aplikace InfZ. Hlavním závěrem práce je, že povinné subjekty a žadatelé o informace mají rozdílné zájmy a budoucí novelizace InfZ by se měly zaměřit na řešení problémů, na kterých se obě tyto skupiny shodnou. Mezi tyto problémy patří zejména terminologie InfZ, neprovázanost či nejasná provázanost InfZ a dalších zákonů, nejasnosti v procesu InfZ a nepřehlednost povinně zveřejňovaných informací.
Abstract v angličtině:
Abstrakt v anglickém jazyce Information law according to act. No. 106/1999 Coll., on free access to information The goal of this paper is to reflect on contemporary and former state act. No. 106/1999 Coll. and its practical application by communities, regions and their allowance organizations and at the same time reflect on planned and suitable amendments and main barriers of easy practical application act. No. 106/1999 Coll. Outcome of this paper is that subject, that provides informations and requesters for information have different interests and planned amendments of act. No. 106/1999 Coll. aim their effort to solution of undisputed problems. Undisputed problems is especialy terminology of act. No. 106/1999 Coll., zero interconnection or unclear interconnection between InfZ and other laws, unclearness procedural tasks and chaotic mandatory promulgated informations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ivana Houšková 918 kB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Ivana Houšková 45 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ivana Houšková 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ivana Houšková 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D. 223 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D. 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 182 kB