velikost textu

Česká violoncellová škola v letech 1945 - 2000

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Česká violoncellová škola v letech 1945 - 2000
Název v angličtině:
Czech Cello Education from 1945 to 2000
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Tomáš Strašil, Ph.D.
Školitel:
doc. MgA. Jana Palkovská
Oponenti:
prof. MgA. Miroslav Petráš
prof. Václav Bernášek
Id práce:
91981
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Hudební teorie a pedagogika (XHTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
16. 6. 2017
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tomáš Strašil, Ph.D. 17.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tomáš Strašil, Ph.D. 201 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tomáš Strašil, Ph.D. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MgA. Miroslav Petráš 583 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Václav Bernášek 146 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 541 kB