velikost textu

Korea za japonské okupace během 2. světové války

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Korea za japonské okupace během 2. světové války
Název v angličtině:
Korea under the Japanese occupation during the World War II
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Dorota Danielová
Vedoucí:
doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D.
Id práce:
91927
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav Dálného východu (21-UDV)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Koreanistika (KO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Toto historické téma je jedno z nejkontroverznějších témat v dějinách korejské historie. Mnoho záležitostí mezi Koreou a Japonskem dodnes není vyřešeno a dodnes jitří city na straně korejského, ale i japonského národa. Tématem práce je Korea v období druhé světové války. Bylo by však velmi obtížné v práci dostatečně a srozumitelně zachytit situaci, v níž se Korea nacházela, aniž bych předem nenastínila celý vývoj, kterým během násilného obsazení tato země a tento národ prošel. Začlenila jsem proto do práce i stručný popis toho, jak k anexi Koreje v první řadě došlo. Koloniální politika té doby byla velmi různorodá a strategie vlády v jednotlivých států se lišil. Obzvláště Japonsko ve své politice naznačilo kompletně nový směr, kterým se žádný ze států nikdy před ním nevydal. Jednu kapitolku na úvod proto věnuji také této otázce s popisem celkového vývoje kolonialismu. Následně mám v úmyslu rozvést novou koloniální politiku, kterou Japonsko aplikovalo v Koreji v podrobnějším měřítku popisem sociálních a ekonomických změn, které Japonsko v Koreji uskutečnilo po dobu celého svého koloniálního působení. Tyto změny, které tak zásadně zasáhly do života korejského lidu, zapříčinily veškeré pozdější dění a mnohé z nich přetrvaly po dobu celé okupace. Myslím si tedy, že je nezbytné tyto jevy popsat pro hlubší pochopení toho, co se v Koreji dělo během válečného období, jehož historii jsem si vytyčila za úkol zpracovat.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dorota Danielová 5.53 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dorota Danielová 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dorota Danielová 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mgr. Tomáš Horák, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 42 kB