velikost textu

Mezidruhová hybridizace mezi Pulsatilla pratensis a P. patens - význam pro druhovou ochranu.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mezidruhová hybridizace mezi Pulsatilla pratensis a P. patens - význam pro druhovou ochranu.
Název v angličtině:
Interspecific hybridization between Pulsatilla pratensis and P. patens - implications for species conservation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Nikol Krejčová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D.
Id práce:
91661
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
biosystematika, mezidruhová hybridizace, mikroevoluční procesy, Pulsatilla, ohrožené druhy, velikost genomu, speciace
Klíčová slova v angličtině:
biosystematics, endangered species, genom size, interspecific hybridization, microevolution, Pulsatilla, speciation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Nikol Krejčová 1.96 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jan Suda, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Urfus, Ph.D. 20 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 81 kB