velikost textu

Ropné havárie a jejich vliv na kvalitu vody

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ropné havárie a jejich vliv na kvalitu vody
Název v angličtině:
Oil accidents anf theis effect on water quality.
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Helena Lebdušková
Vedoucí:
Ing. Libuše Benešová, CSc.
Oponent:
RNDr. Jaroslav Tonika, CSc.
Id práce:
91631
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Chemie (B1407)
Obor studia:
Chemie životního prostředí (BCHZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
16. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ropa, ropné havárie, znečištění vody
Klíčová slova v angličtině:
oil, oil accident, water pollution
Abstrakt:
Abstrakt V předkládané bakalářské práci se především se věnuji ropným haváriím, které se staly běžnou součástí našich životů. Součástí práce je i charakteristika ropy, jako výchozí suroviny na výrobu benzínu, nafty a dalších ropných produktů. Současný způsob užívání ropy a ropných produktů se bez rizika havárií bohužel neobejde. Mezi největší problémy patří přeprava ropy tankery. Další problémy přináší zpracování ropy a odpady vznikající při jejím zpracování. Cílem práce je zejména vyhodnocení ropných havárií, jejich vliv na kvalitu vody a současně tak i na celý ekosystém. Klíčová slova Ropa, ropné havárie, znečistění vody
Abstract v angličtině:
Abstract The basic aim of the thesis is descritpion of oil accidents, which are these days the normal part of our lives. I deal with the issue of oil extraction as a base material for petrol, oil and other oil-based products. The current methods of production make these accidents impossible to avoid. The biggest problems come from using large tankers to transport the oil, other problems bring oil processing and waste production. This thesis focuses on the assessment of oil accidents and their effects on water quality, as well as on the whole ecosystem. Keywords Oil, oil accident, water pollution
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Helena Lebdušková 490 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Helena Lebdušková 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Helena Lebdušková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Libuše Benešová, CSc. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jaroslav Tonika, CSc. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 350 kB