velikost textu

Lýsiova řeč proti Eratosthenovi. Překlad, komentář a úvodní studie.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lýsiova řeč proti Eratosthenovi. Překlad, komentář a úvodní studie.
Název v angličtině:
Lysias' Speech against Eratosthenes. Translation, Commentary, and Introductory Study.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Pavel Nývlt
Vedoucí:
PhDr. Jan Souček, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Václav Marek, CSc.
Id práce:
91390
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Latina - řečtina (LAT REC)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Starověké Řecko – Athény – oligarchie – Třicet tyranů – Lýsiás – Thérámenés – dějiny – právo – řečnictví
Klíčová slova v angličtině:
Ancient Greece – Athens – oligarchy – Thirty Tyrants – Lysias – Theramenes – history – law – oratory
Abstrakt:
Anotace Lýsiova Řeč proti Eratoshenovi je nejslavnější řečí Lýsii, nejplodnějšího athénského autora soudních řečí. Zabývá se vraždou Lýsiova bratra Polemarcha, který byl uvězněn a popraven za vlády takzvaných „Třiceti tyranů“ roku 404 př.n.l. Řeč však pokrývá mnohem více témat, a tak se stává portrétem nejtemnějších dob, které athénská demokracie zažila, a cenným dokladem demokratického úhlu pohledu na tyto události. Řeč je komentována z historického pohledu (se zaměřením zejména na politické a právní dějiny.
Abstract v angličtině:
Annotation Lysias' speech Against Eratosthenes is the most famous speech of Lysias, Athen's most prolific author of lawcourt speeches. It deals with a murder of Lysias' brother Polemarchus, who was arrested and executed under the rule of so-called "Thirty Tyrants" in 404 B. C. And yet the topics covered are much wider, the speech thereby becoming a portrayal of the darkest times athenian democracy ever witnessed and a valuable document of democratic point of view on the events. The speech is commented from a historical point of view, focusing in the first place on political history and history of law.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Pavel Nývlt 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Pavel Nývlt 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Pavel Nývlt 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Souček, CSc. 242 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Václav Marek, CSc. 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB