velikost textu

Latinskoamerické telenovely v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Latinskoamerické telenovely v České republice
Název v angličtině:
Latin American telenovelas in Czech republic: Document analysis of periodicals serial and TV Tip Serial
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Vendula Pecková
Vedoucí:
Mgr. Tereza Hronová
Oponent:
Irena Reifová
Id práce:
91366
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „Latinskoamerické telenovely v České republice“ se zabývá telenovelami, které pocházejí z Latinské Ameriky a byly vysílány českými televizními stanicemi. Nejprve autorka popisuje telenovelu jako žánr, poté se věnuje postavení telenovely v Latinské Americe a telenovelovému průmyslu a dále exportu latinskoamerických telenovel do Evropy a ostatních světových zemí. V druhé části práce autorka provedla vlastní výzkum, který mapuje všechny latinskoamerické telenovely vysílané v České republice. Vysílaly je hlavní celoplošné stanice Nova, Prima a Barrandov. Autorka dochází k závěru, že telenovely získaly svou popularitu hlavně v počátcích svého vysílání, kdy se dostaly do hlavního vysílacího času, ale postupem let jejich sledovanost klesala a telenovely se dostávaly v televizním programu do odpoledních a ranních hodin. V roce 2009 latinskoamerické telenovely z českých televizních obrazovek zmizely a v současné době je vysílá pouze odnož televize Prima, Prima Love.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis „Latin telenovelas in the Czech republic” deals with the topic of telenovelas broadcasted by television channels in the Czech republic. The autor describes telenovela as genre, position of telenovelas in Latin America, telenovela industry in Latin America and export of Latin telenovelas to Europe and others countries in the world. In the second part of the thesis, the autor did a research of Latin telenovelas in the Czech republic broadcasted by main TV channels Nova, Prima and Barrandov. The conclusion is that telenovelas were popular in the begging of their broadcasting, but through the time they lost the ratings and move to the low rating times in the TV program. In 2009, Latin telenovelas disappeared from the Czech TV program and now they are broadcasting only by standby station of TV Prima, Prima Love.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vendula Pecková 2 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Vendula Pecková 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vendula Pecková 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vendula Pecková 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Hronová 100 kB
Stáhnout Posudek oponenta Irena Reifová 48 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 392 kB