velikost textu

Informace plynoucí v neformálních komunikačních kanálech organizace

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Informace plynoucí v neformálních komunikačních kanálech organizace
Název v angličtině:
Information flowing through informal communication channels in an organization
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Simona Modrová
Vedoucí:
PhDr. Petra Zia Sluková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michaela Dombrovská
Id práce:
91338
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce s názvem „Informace plynoucí v neformálních komunikačních kanálech organizace“ pojednává o základní problematice a vlastnostech informací plynoucích v neformálních komunikačních kanálech organizace. Práce vymezuje základní teoretické pojmy a zabývá se typologií komunikačních kanálů v organizaci. Důležitým oddílem je kapitola zaměřující se na charakteristiku a způsob přenosu informací plynoucích v neformálních komunikačních kanálech, ve které je blíže představena nejen neformální struktura vztahů, neformální skupiny v organizaci a neformální komunikační sítě, ale také nejčastější výskyt neformálních komunikačních kanálů. Práce dále popisuje výhody a nevýhody těchto informací. Součástí je i analýza vytvořená na základě rozeslaného dotazníku, cílem analýzy je zjistit, které neformální komunikační kanály jsou v Městské knihovně Břeclav nejvíce využívané a co je důvodem jejich popularity.
Abstract v angličtině:
Thesis titled "Information flowing through informal communication channels in an Organization" discusses the basic issues and characteristics of the information as a result of informal communication channels in the organizations. Thesis defines the basic theoretical concepts and deals with a typology of communication channels within the organization. An important section is the chapter focusing on characteristics and mode of transmission of information flowing through the informal communication channels, in which is not presented only the informal structure of 5 relations, informal groups in the organization and communication networks, but also the most frequent occurrence of informal communication channels. The thesis also describes the advantages and disadvantages of this information. It also includes research based on an email-sent questionnaire. The aim of the analysis was the finding which the informal communication channels are the most widely used in the Municipal Library in Břeclav and what is the reason for their popularity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Simona Modrová 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Simona Modrová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Simona Modrová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petra Zia Sluková, Ph.D. 60 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michaela Dombrovská 82 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 38 kB