velikost textu

Endogenní opioidy a jejich fyziologický význam

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Endogenní opioidy a jejich fyziologický význam
Název v angličtině:
Endogenous opioids and their physiological significance
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Gabriela Jandová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Oponent:
RNDr. Vladimír Rudajev, Ph.D.
Id práce:
91300
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyziologie (31-152)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce se zabývá vlivem endogenního opioidního systému na fyziologické procesy. Látky opioidní povahy a jejich receptory se nachází nejen v centrální, ale i periferní nervové soustavě, stejně jako i v dalších tkáních. Endogenní opioidy vznikají v těle a ovlivňují široké spektrum fyziologických funkcí. Jsou to regulátory bolesti, emocí, dýchání, paměti, homeostatických funkcí atd. Vzhledem k této rozmanitosti a šíři jejich účinku mohou mít mnoho možností lékařského využití, ať už na poli kardiologie, anesteziologie či psychiatrie. Samotné pochopení fungování opioidního systému je základním přepokladem pro hlubší studium většiny fyziologických procesů, neboť je tento systém více či méně ovlivňuje. Dodnes je proto studiu opioidního systému a novým objevům na tomto poli věnována velká pozornost. Klíčová slova: Opioidní systém, endogenní opioidy, receptory, nervová soustava, fyziologické funkce, bolest, emoce, dýchání, paměť, homeostáza
Abstract v angličtině:
This study examines the influence of endogenous opioid system on physiological processes. Opioid substances and their receptors are located not only in central but also in peripheral nervous systems, as well as in other tissues. Endogenous opioids are produced in the body and influence a wide-range of physiological functions. They are regulators of pain, emotions, breathing, memory, homeostatic functions, etc. Due to their diversity and variety of effects, they may have many possible medical uses, whether in the field of cardiology, anesthesiology or psychiatry. Since the opioid system influences many physiological processes, the understanding of its properties and functioning is prerequisite for deeper study of those processes. Therefore, the study of opioid system and new discoveries in this field receive a great deal of attention nowadays. Key words: Opioid system, endogenous opioids, receptors, nervous system, physiological functions, pain, emotions, breathing, memory, homeostasis
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Gabriela Jandová 1.9 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Gabriela Jandová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Gabriela Jandová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Vladimír Rudajev, Ph.D. 118 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 428 kB