velikost textu

Práva k nehmotným statkům a doménová jména

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Práva k nehmotným statkům a doménová jména
Název v angličtině:
Intellectual property rights and domains names
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jan Svoboda
Vedoucí:
JUDr. Michal Růžička, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Vladimír Pítra
Id práce:
9116
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
10. 2. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Svoboda 3.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Svoboda 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Svoboda 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Michal Růžička, CSc. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vladimír Pítra 65 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 18 kB