velikost textu

Budoucnost Newyorské úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Budoucnost Newyorské úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů
Název v angličtině:
The Future of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Michaela Drienová
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D.
Id práce:
90963
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Není to dlouho, co Newyorská úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958 (dále jen Newyorská úmluva nebo NÚ) oslavila půl století své existence. To sebou přineslo mimo jiné i polemizování o její efektivnosti a přínosech. Hlavním cílem této práce je zhodnotit, zda je Newyorská úmluva ve stávající podobě dostačující pro dnešní formy mezinárodního obchodu nebo nikoli. Současně se také tato práce zabývá otázkou, zda může být možným řešením vznik Mezinárodního odvolacího rozhodčího tribunálu. Není pochyb o tom, že Newyorská úmluva byla a je obrovským přínosem pro obchodní arbitráže. Ale jedním z hlavních faktorů, které stojí za upozornění je, že tato úmluva je více než půl století stará, a tudíž se musí uzpůsobit nynějším trendům v mezinárodním obchodu. Bylo by nesprávné upírat Newyorské úmluvě její zásluhy, ale je sporné, zda i v dnešní době plní tu samou funkci jako na jejím začátku. Jak se měnil čas, měnily se i obchodní zvyklosti, a tudíž se musí změnit i pravidla arbitráží tak, aby byla schopná efektivně rozhodovat o současných sporech. K pochopení přínosu a potřebné změny Newyorské úmluvy je zapotřebí vysvětlit její vznik a vývoj. Tímto se zabývá první kapitola této práce. Druhá kapitola se věnuje rozhodčímu řízení v České republice. Kapitola tři až šest odpoví na otázky, proč není současná podoba Newyorské úmluvy dostačující a vysvětlí její nejproblematičtější články. Mezi ně patří především článek I, II a V, které nemůžou být ponechány bez komentáře. Tyto kapitoly se zabývají významem a interpretací těchto článků a problémy, které přinášejí do procesu mezinárodní obchodní arbitráže. Jediným závěrem této sekce je, že Newyorská úmluva potřebuje přehodnotit. V poslední kapitole je probírána možnost vytvoření mezinárodního tribunálu pro mezinárodní obchodní arbitráž. Navrhuje, jak by takový tribunál mohl fungovat a obhajuje potřebu pro sjednocení a zmezinárodnění rozhodčích řízení a uznávání a vymáhání rozhodčích nálezů. Vysvětluje roli národních soudů a dochází k závěru, že v rozhodčím řízení nejsou tak důležité, protože existují rozhodčí systémy, které fungují naprosto samostatně. Jako příklad jsou zmiňovány Světová obchodní organizace a Mezinárodní centrum pro urovnávání investičních sporů. Poslední kapitola navrhuje jednoduchou strukturu nového tribunálu pro mezinárodní arbitráž. Závěr odráží autorovy osobní názory na popisovanou problematiku. V České republice se čím dál více začíná objevovat pojem mezinárodní obchodní arbitráž. S mezinárodní obchodní arbitráží je spojeno i několik mezinárodních úmluv, ale tou nejdůležitější je právě Newyorská úmluva. A právě proto se podstatná část této práce věnuje objasnění a vysvětlení některých částí Newyorské úmluvy.
Abstract v angličtině:
The main aim of this thesis was to discuss whether the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (NYC) is satisfactory and whether it can still fulfil the needs of modern business practises, or if it needs reform. The discussion whether the NYC is or is not in need of reform was carried out though examples of decided cases. This paper does not doubt the importance of the NYC, it appreciates that it is one of the most effective and successful treaties ever created in the entire history of commercial arbitration, if not in the whole field of rule of law. It had accomplished its goals in simplifying the whole process of enforcing foreign awards but, as the discussion in this paper suggests, NYC is not satisfying the business needs anymore. This is mainly due to the vague interpretation of various provisions within the NYC, which are not specifically addressed as to their meaning. The paper focuses on three articles, namely Article I, II and V, as those ones are the most troublesome. Those three articles provide the biggest lacuna and possibilities for interpreting judges´ discretions of what they feel should be the meaning of certain NYC provisions. The discussion in this paper further shows that municipal courts are interpreting the NYC as they think best fits the facts of the case. Such discretion has led to unpredictability of the final decision and a disunited system of arbitral rules and precedents. The last chapter provides a possible resolution of the dilemma. The past had proved that mere creation and adoption of a treaty is not enough to generate uniformity and harmonisation. If a dispute is solved by means of international commercial arbitration and the parties want to predict the outcome, there is a need for self- contained, delocalised system of dispute resolution. It is suggested that the new system can take examples from the ones already in force such a WTO or ICSID systems. Based on the experience of the ones already existing, a new International Court of Arbitral Appeals can be created. This paper also addresses the arbitral proceedings under the law of the Czech Republic. It analyses the current changes into the arbitration act, especially in relation to consumer contracts, and evaluates court decisions relating to the arbitral process.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Michaela Drienová 881 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Michaela Drienová 26 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Michaela Drienová 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 72 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D. 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 167 kB