velikost textu

Ethnic differentiation of fertility in Kazakhstan

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ethnic differentiation of fertility in Kazakhstan
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anas Abuov
Vedoucí:
RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
Oponent:
RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Id práce:
90895
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (N1303)
Obor studia:
Demografie (DEM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Ethnicity, ethnic groups, fertility, differentiation, Kazakhstan
Klíčová slova v angličtině:
Ethnicity, ethnic groups, fertility, differentiation, Kazakhstan
Abstrakt:
Ethnic differentiation of fertility in Kazakhstan Abstract This paper examines ethnic differentials in fertility in Kazakhstan using data from the Statistical Agency of Kazakhstan from 1999 to 2006. The study focuses on four major ethnic groups including Kazakhs, Russians, Ukrainians and Uzbeks which account for 90% of the country’s population. The paper lays emphasis on comparison and determination of differences in fertility trends among the chosen ethnic groups. In order to describe the main reasons of differences in fertility trends in greater detail, the author analyzed birth orders in fertility in the groups. At the same time, the paper presents ethnic structure of Kazakhstan’s population and within each ethnicity it shows age structure which also determines fertility trends. Keywords: Ethnicity, ethnic groups, fertility, differentiation, Kazakhstan.
Abstract v angličtině:
Ethnic differentiation of fertility in Kazakhstan Abstract This paper examines ethnic differentials in fertility in Kazakhstan using data from the Statistical Agency of Kazakhstan from 1999 to 2006. The study focuses on four major ethnic groups including Kazakhs, Russians, Ukrainians and Uzbeks which account for 90% of the country’s population. The paper lays emphasis on comparison and determination of differences in fertility trends among the chosen ethnic groups. In order to describe the main reasons of differences in fertility trends in greater detail, the author analyzed birth orders in fertility in the groups. At the same time, the paper presents ethnic structure of Kazakhstan’s population and within each ethnicity it shows age structure which also determines fertility trends. Keywords: Ethnicity, ethnic groups, fertility, differentiation, Kazakhstan.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anas Abuov 631 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anas Abuov 8 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anas Abuov 8 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tomáš Kučera, CSc. 20 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB