velikost textu

Využití hudby v hodinách gymnastiky ve školách v Dánsku a v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití hudby v hodinách gymnastiky ve školách v Dánsku a v České republice
Název v angličtině:
Use of music during gymnastics lessons in physical education at schools in the Czech republic and Denmark
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Martin Chlumský
Vedoucí:
PaedDr. Jana Hájková
Oponent:
PaedDr. Otakar Mojžíš
Id práce:
90829
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ - biologie - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ- tělesná výchova (BI-TV-2)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce se zabývá problematikou využití hudby v hodinách gymnastiky ve školní tělesné výchově v České republice a Dánsku. Cílem práce je objasnit jaké jsou rozdíly mezi oběma zeměmi v použití hudebního doprovodu v gymnastice. Ke zjištění rozdílů bylo použito dotazníkového šetření, jehož výsledky jsou v práci uvedeny a dále diskutovány.
Abstract v angličtině:
The main aim of the final thesis The purpose of this thesis is to compare and contrast the use of music during gymnastics lessons in physical education at schools in the Czech republic and Denmark. Using music can make gymnastics lessons more attractive for pupils and help to reach specific educational goals.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Chlumský 2.24 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Martin Chlumský 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Mgr. Martin Chlumský 800 MB
Stáhnout Příloha k práci 3 Mgr. Martin Chlumský 340.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Chlumský 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Chlumský 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PaedDr. Jana Hájková 54 kB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Otakar Mojžíš 52 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB