velikost textu

Klub Za starou Prahu a okolnosti vedoucí k jeho vzniku (1893-1900)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klub Za starou Prahu a okolnosti vedoucí k jeho vzniku (1893-1900)
Název v angličtině:
Society for Old Prague and Circumstances Leading to its Creation (1893-1900)
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Tereza Svojsíková
Vedoucí:
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Id práce:
90826
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání - Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání (B D-ZSV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem práce „Klub Za starou Prahu a okolnosti vedoucí k jeho vzniku (18931900)“ je zachytit atmosféru, ve které se rodila idea ochrany památek a zásadní momenty, jež posléze vyústily v založení Klubu Za starou Prahu. Jeho vznikem 28. ledna 1900 je práce de facto završena. Hlavní zájem je soustreden na asanaci a následnou reakci na její provádení. Zvýšený zájem o ochranu památek prinesl urbanistický vývoj v centru Prahy na konci 19. století, kdy bylo na základě tzv. asanacního zákona prikroceno k zásahum, jež mely prispet ke zlepšení zdravotních podmínek v bývalém židovském ghettu, Josefově avprilehlých cástí Starého Mesta pražského. Mizející pražská zástavba výrazně prispela k tomu, že se milovníci staré Prahy nakonec stmelili a hnutí za její záchranu institucionalizovali.
Abstract v angličtině:
The point of my bachelor thesis “The Society for Old Prague and Circumstances Leading to its Creation (1893-1900)” was to describe an atmosphere in which an idea of a protection of cultural heritage had been formed as well as the most important moments that afterwards lead to the creation of "The Society for Old Prague". 28th January 1900 was the date of The Society's foundation and this date also closes my thesis. Interest in the protection of cultural heritage was awakened by building developments in the centre of Prague in the late 19th century. A new rule governing an urban renewal had been issued in order to improve living conditions in the centre of the city, both in the former Jewish Town, Josefov, and in the nearby parts of the Old Town. The disappearance of some buildings greatly disturbed those who loved Old Prague and because of that a cultural heritage protection movement was formalised.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Svojsíková 7.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Svojsíková 13 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Svojsíková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 27 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 20 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Anna Huliciusová 81 kB