velikost textu

Studium procesu zánětu na buňkách plicního epitelu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Studium procesu zánětu na buňkách plicního epitelu
Název v angličtině:
Study of inflammation using epithelial cells
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Barbora Majerová
Vedoucí:
prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Oponent:
RNDr. Jitka Koblihová
Id práce:
90752
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
plíce, imunita, savčí imunoglobuliny, slepičí protilátka, cytokiny, buněčné linie
Klíčová slova v angličtině:
lungs, immunity, mammal immunoglobulins, chicken antibody, markers, cell lines
Abstrakt:
Lidský dýchací systém je ve stálém kontaktu s cizorodými činiteli z okolního prostředí. Protože v respiračním traktu dochází k ukládání různých částic, musí existovat jak efektivní způsob jejich mechanického odstraňování, tak imunitní ochranné mechanismy. Vzájemná rovnováha mezi přirozenou a adaptivní imunitou plic umožňuje likvidaci infekčních činitelů bez iniciace zánětlivé reakce. Nadměrná aktivace imunitního systému plic však může vést k produkci nejrůznějších zánětlivých mediátorů a cytokinů, např. interleukinů IL-1, IL-6 a IL-18. Jednou z možností pro zjištění imunogenicity určité látky je stimulace plicních epiteliálních buněk požadovaným činitelem s následným měřením koncentrace produkovaných cytokinů. Pro zjištění imunogenicity savčích imunoglobulinů typu G a slepičích imunoglobulinů typu Y byla provedena jejich čtyřiadvacetihodinová expozice plicním buňkám nádorové linie A549. Koncentrace produkovaných cytokinů IL-1 a IL-6 byla změřena metodou Luminex, která naznačila imunogenicitu jak kozích imunoglobulinů typu G, tak určitých slepičích imunoglobulinů typu Y.
Abstract v angličtině:
The human respiratory system is in constant contact with heterogeneous agents from the environment. There must be effective mechanical lung barriers and sufficient immune protection due to continuous deposition of various substances in the respiratory system. The mutual balance between the mechanisms of natural and adaptive immunity of the lungs is essential for destruction of infectious agents without initiation of inflammatory response. Overreaction of the immune system of the lungs may lead to the production of various inflammatory mediators and cytokines such as interleukins IL-1, IL-6 and IL-18. When determining the immunogenicity of a substance, it has to be exposed to lung epithelial cells, and then the concentration of cytokines produced is measured. To determine the immunogenicity of mammalian immunoglobulin G and chicken immunoglobulin Y the subsequent twenty-four hour exposure to A549 lung cancer cell line was made. Concentration measurement of cytokines IL-1 and IL-6 was performed using Luminex method, which pointed out the immunogenicity of goat immunoglobulin G and certain chicken immunoglobulins Y.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Majerová 1.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Majerová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Majerová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Petr Hodek, CSc. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jitka Koblihová 99 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB
Stáhnout Errata Mgr. Barbora Majerová 282 kB