text size

Kosmologická témata a geometrická koncepce v islámském umění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Kosmologická témata a geometrická koncepce v islámském umění
Titile (in english):
Cosmological Themes and Geometric Conception in islamic art
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Tereza Štojdlová
Supervisor:
doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
Opponent:
Mgr. Kateřina Špičková, Ph.D.
Consultant:
doc. ak. mal. Ivan Špirk
Thesis Id:
90649
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Study programm:
Program for future teachers for high schools (M7504)
Study branch:
Teaching Degree in Art for Lower and Higher Secondary Schools and Art Schools (VV ZU)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
14/09/2010
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
islám, umění, ornament, kosmologie, geometrie koncepce, kaligrafie, sufismus, mystika
Keywords:
islam, art, ornament, cosmology, geometric conception, calligraphy, sufism, mystic
Abstract (in czech):
Diplomová práce „Kosmologická témata a geometrická koncepce v islámském umění“ pojednává o vztahu nábožensko-kosmologických filozofických názorů a jejich vlivu na výtvarné umění. Teoretická část je o rysech islámského umění a podává stručný přehled náboženských, vědeckých, filozofických, obecně kulturních a uměleckých vlivů islámské kultury tzv.“zlatého věku“ světové kultuře. Navazuje část věnovaná kosmologii. Třetí část je o prostupování kosmologických témat do geometrických forem v jednotlivých výtvarných projevech na příklady konkrétních děl. Poslední část je věnována expresivní interpretaci symboliky kosmologie a geometrie. Praktické část má formu videa z vlastní taneční tvorby, která je expresivní interpretací podnětů a inspirací téma diplomové práce. Pedagogickou část je návrh výtvarného projektu pro vyšší ročníky ZUŠ (popř.SŠ) na téma diplomové práce, z části zdokumentovaný a reflektovaný v praxi.
Abstract:
Graduted work „Cosmological Themes and Geometric Conception in islamic art“ is about relationship betweewn religion and cosmological themes in philosophy opinions and their influence to fine art. Theoretic part is about signs of islamic art and give a simply look on religious, science, philosophic, generaly cultural and art influences of islamic culture of „Golden Age“ to global culture. The next part is about cosmologie. Third part is about influence of cosmological themes to geometric forms in individual examples of fine art. The last part is about expresive interpretation symbols of cosmologii and geometry. Practic part have video form of own dance creative, which is expresive interpretation influenced by theme od diplom work. Pedagogic part is koncept of Art Project for second degree of Basic School (High school) , which is partly documented and reflected in practic works
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Tereza Štojdlová 21.38 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Tereza Štojdlová 810.62 MB
Download Attachment to the thesis 2 Mgr. Tereza Štojdlová 810.62 MB
Download Attachment to the thesis 3 Mgr. Tereza Štojdlová 366.15 MB
Download Abstract in czech Mgr. Tereza Štojdlová 80 kB
Download Abstract in english Mgr. Tereza Štojdlová 80 kB
Download Supervisor's review doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc. 52 kB
Download Opponent's review Mgr. Kateřina Špičková, Ph.D. 46 kB
Download Defence's report Dagmar Bakaiová 53 kB