velikost textu

Kosmologická témata a geometrická koncepce v islámském umění

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kosmologická témata a geometrická koncepce v islámském umění
Název v angličtině:
Cosmological Themes and Geometric Conception in islamic art
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Štojdlová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
Oponent:
Mgr. Kateřina Špičková, Ph.D.
Konzultant:
doc. ak. mal. Ivan Špirk
Id práce:
90649
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
Učitelství VV pro ZŠ, SŠ a ZUŠ (VV ZU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
14. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
islám, umění, ornament, kosmologie, geometrie koncepce, kaligrafie, sufismus, mystika
Klíčová slova v angličtině:
islam, art, ornament, cosmology, geometric conception, calligraphy, sufism, mystic
Abstrakt:
Diplomová práce „Kosmologická témata a geometrická koncepce v islámském umění“ pojednává o vztahu nábožensko-kosmologických filozofických názorů a jejich vlivu na výtvarné umění. Teoretická část je o rysech islámského umění a podává stručný přehled náboženských, vědeckých, filozofických, obecně kulturních a uměleckých vlivů islámské kultury tzv.“zlatého věku“ světové kultuře. Navazuje část věnovaná kosmologii. Třetí část je o prostupování kosmologických témat do geometrických forem v jednotlivých výtvarných projevech na příklady konkrétních děl. Poslední část je věnována expresivní interpretaci symboliky kosmologie a geometrie. Praktické část má formu videa z vlastní taneční tvorby, která je expresivní interpretací podnětů a inspirací téma diplomové práce. Pedagogickou část je návrh výtvarného projektu pro vyšší ročníky ZUŠ (popř.SŠ) na téma diplomové práce, z části zdokumentovaný a reflektovaný v praxi.
Abstract v angličtině:
Graduted work „Cosmological Themes and Geometric Conception in islamic art“ is about relationship betweewn religion and cosmological themes in philosophy opinions and their influence to fine art. Theoretic part is about signs of islamic art and give a simply look on religious, science, philosophic, generaly cultural and art influences of islamic culture of „Golden Age“ to global culture. The next part is about cosmologie. Third part is about influence of cosmological themes to geometric forms in individual examples of fine art. The last part is about expresive interpretation symbols of cosmologii and geometry. Practic part have video form of own dance creative, which is expresive interpretation influenced by theme od diplom work. Pedagogic part is koncept of Art Project for second degree of Basic School (High school) , which is partly documented and reflected in practic works
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Štojdlová 21.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Tereza Štojdlová 810.62 MB
Stáhnout Příloha k práci 2 Mgr. Tereza Štojdlová 810.62 MB
Stáhnout Příloha k práci 3 Mgr. Tereza Štojdlová 366.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Štojdlová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Štojdlová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc. 52 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Kateřina Špičková, Ph.D. 46 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Dagmar Bakaiová 53 kB