velikost textu

Ženská spirituální hereze na přelomu 13. a 14. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ženská spirituální hereze na přelomu 13. a 14. století
Název v angličtině:
Female Spiritual Heresy at the turn of 13th and 14th Century
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Jan Huleja
Vedoucí:
prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.
Oponent:
Mgr. Dušan Foltýn
Id práce:
90615
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — dějepis (CJ-D)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce Ženská spirituální hereze na přelomu 13. a 14. století je rozdělena do dvou částí. Část první vysvětluje, jak vůbec fenoménu ženské spirituální hereze rozumět, tj. hledá její ideové předpoklady a pokouší se ji časoprostorově vřadit do plného kontextu dobových událostí. Text si klade za cíl od sebe neodtrhávat ortodoxní a heterodoxní církevní dění, poněvadž autor se za dobu své práce ujistil ve svém přesvědčení, že hranice mezi těmito dvěma oblastmi je rozporuplná. Část druhá představuje osudy tří žen, jejichž pojetí třetí osoby Trojice a svébytná religiózní aktivita vyprovokovaly hierarchickou církev k takové reakci, že byly jako nebezpečné heresiarchy spáleny na hranicích Milána, Paříže a Carcassonne.
Abstract v angličtině:
This master’s thesis Female Spiritual Heresy at the turn of 13th and 14th Century, is divided i nto two parts. The first part explains how to understand the phenomenon of female spiritual h eresy; that is to say, it looks for the ideological presumptions of the phenomenon and attempts to locate its spatio- temporal place in the full context of contemporary events. The text does not aim to separate th e church’s orthodox and heterodox affairs, as the author was satisfied over the course of his re search that the boundary between these two areas is contentious. The second part presents the fates of three women, whose concept of the third person of the T rinity and peculiar religious activities provoked the hierarchical Church to react i such a way, that they were burned as dangerous heresiarchs at the stakes of Milan, Paris and Carcassonne.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Jan Huleja 1.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Jan Huleja 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Jan Huleja 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc. 866 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dušan Foltýn 28 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Anna Huliciusová 81 kB