velikost textu

Jiří Wolker, osobnost a dílo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jiří Wolker, osobnost a dílo
Název v angličtině:
Jiří Wolker, his work and personality
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kamila Rufertová
Vedoucí:
doc. PaedDr. Jaroslava Hrabáková, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Id práce:
90327
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra české literatury (41-KCL)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
učitelství VVP pro ZŠ a SŠ anglický jazyk - český jazyk (AJ-CJ)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Jiří Wolker, básník narozený na počátku dvacátého století, zaujímá v české literatuře velmi specifické postavení. Od počátku byly jeho práce hodnoceny kontroverzně, v roce 1925 tyto kritiky vyústily v tzv. Boj o Wolkera. Wolker je označován jako proletářský básník, přestože jeho tvorba daleko přesahuje tuto definici. Hlavním důvodem polemik nad jeho dílem byla interpretace básní a jeho poměr k proletářské literatuře. Již za svého života byl oceňován pro svůj talent, píli, osobitost a opravdovost svého přesvědčení. Věřil, že jeho práce má smysl, snažil se nepodléhat módám, a držel se svého postoje k životu a ke světu. Zemřel ve věku 24 let, napsal dvě sbírky a několik povídek. Tato práce se zabývá osobností a dílem Jiřího Wolkera, s cílem definovat jeho současný obraz.
Abstract v angličtině:
Jiří Wolker, a poet born at the beginning of the 20th century, enjoyed great popularity among literary critics as well as readers. The reception of his work was marked with controversial interpretations, which resulted in the critical movement Dosti Wolkera (Enough Wolker) in 1925. Wolker’s work has been described as „Proletarian“, but his lyrical writings achieved high quality and there is much more in it. Jiří Wolker had been appreciated as a very talented and hard-working personality. He believed his work had a purpose at the same time he remained true to his principles. He died at the age of 24. By that time, he wrote 2 collections of poems and a few short stories. This work focuses on Wolker’s personality and his work in order to define how people perceive him nowadays.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kamila Rufertová 649 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kamila Rufertová 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kamila Rufertová 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Jaroslava Hrabáková, CSc. 446 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 191 kB