velikost textu

Reakce naivních primátů na hady: experimenty s vybranými druhy chovanými v Zoo Praha

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reakce naivních primátů na hady: experimenty s vybranými druhy chovanými v Zoo Praha
Název v angličtině:
Responses of naive primates to snakes: experiments with selected species kept in Prague zoo
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Bc. Lucie Kutinová
Vedoucí:
doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Roman Fuchs, CSc.
Id práce:
90290
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra zoologie (31-170)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Zoologie (NZOO)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
primáti, evoluční psychologie, antipredační chování
Klíčová slova v angličtině:
primates, evolutionary psychology, antipredatory behaviour
Abstrakt:
Abstrakt V přírodě vyvolávají hadi v primátech silné antipredační reakce. Primáti hady často mobbují a také při tom hlasitě vokalizují. V evoluci sahá smrtelná hrozba ze strany hadů až ke vzniku placentálních savců. V této práci byly testovány reakce naivních jedinců na hady. U naivních makaků vepřích (Macaca nemestrina) a maki trpasličích (Microcebus murinus) byly zjištěny odmítavé reakce na stimul v podobě hada. Makakům trvalo delší dobu dotknout se gumového hada v porovnání s gumovou ještěrkou. Makiové trpasličí se při žraní vyhýbali té straně pokusného boxu, ve které byl umístěn pach hada. Reakce makaků ani makiů nebyly doprovázeny vokalizacemi a byly celkově na první pohled slabé. Nicméně i tak představuje had pro tyto naivní primáty dostatečně silný stimul. U lemurů kata (Lemur catta) byla testována odpověď na odhalení skrytého gumového hada. Odmítavé reakce však u lemurů zjištěny nebyly. Otázkou pro další výzkum bude, jestli výsledky experimentů u lemurů nebyly způsobeny rozdílnou metodikou pokusu. Reakce byla na první pohled slabá, stejně jako u makaků a makiů. Nebyla však provedena hlubší analýza chování a tak mohla být přehlédnuta reakce, která nebyla viditelná pro oko pozorovatele.
Abstract v angličtině:
Abstract In the wild, snakes are known to elicit strong antipredator responses in primates. Primates often mob the snakes, which is also accompanied by loud calls. In evolution, the deadly threat posed by snakes goes as far as to the origin of placental mammals. In this study, the reactions of naïve individuals to snakes were tested. Naïve pigtail macaques (Macaca nemestrina) and mouse lemurs (Microcebus murinus) avoided the snake stimulus. For the macaques there was a longer latency to touch the rubber snake compared to the latency to touch the rubber lizard. The mouse lemurs avoided feeding on the side of experimental box where the snake odor was presented. The reactions of macaques and mouse lemurs were not accompanied by vocalizations and they seemed to be overall mild. Nevertheless, the snake stimuli used here were strong enough for these naïve primates. For ringtail lemurs (Lemur catta), the reactions to uncovering a hidden rubber snake was tested. But the lemurs showed no avoiding reactions. A question for further research is whether the different results for lemurs were not caused by different experimental procedure. As well as in macaques and mouse lemurs, the reactions seemed to be very mild. But no deeper analysis of the behavior was performed. Thus, a reaction could have been overlooked, which was not apparent at first sight.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Bc. Lucie Kutinová 1.16 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Bc. Lucie Kutinová 233 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Bc. Lucie Kutinová 143 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Bc. Lucie Kutinová 137 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D. 586 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Roman Fuchs, CSc. 1.57 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Ing. Jindřiška Peterková 1.03 MB