velikost textu

Kartografické aspekty materiálů dálkovhé průzkumu Země

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kartografické aspekty materiálů dálkovhé průzkumu Země
Název v angličtině:
Cartographic Aspects of Remote Sensing Materials
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Luboš Bělka, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Oponenti:
Ing. Karel Brázdil, CSc.
doc. Ing. Václav Talhofer, CSc.
Id práce:
90032
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Program studia:
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (P1310)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Kartografické aspekty materiálů dálkového průzkumu Země Cartographic Aspects of Remote Sensing Materials Disertační práce Mgr. Luboš Bělka ABSTRAKT Předmětem disertační práce je komplexní výzkum tvorby kartografických děl obsahujících materiály dálkového průzkumu Země. Autor se zaměřuje na ortofotografické zobrazení území (ortofotomapa) z pohledu základního a účelového geografického produktu. Disertační práce se zabývá výchozími podklady a metodami tvorby ortofotomap, základním (topografickým) a účelovým (tematickým) obsahem ortofotomap a zobrazovacími prostředky pro jeho vyjádření při vyváženém použití obrazové a znakové složky. Hlavním cílem disertační práce je vyhodnocení současné tvorby ortofotomap, včetně jejich kritického posouzení, sestavení metodiky jejich tvorby a formou případových studií předložit možné varianty tvorby perspektivních ortofotomap zejména pro účely státní správy a územní samosprávy a motivovat k odborné diskuzi k problémovým otázkám včetně základních konceptů ortofotomap, zobrazovacím metodám apod. KLÍČOVÁ SLOVA: ortofotomapa, kartografie, geoinformatika, dálkový průzkum Země, obsah ortofotomapy ABSTRACT Orthophotographic projection of territory (orthophotomap) as a basic and special geographic product is the main subject of the thesis. The research is focused on a proper orthophotomap and its components definitions, methods and technology of the orthophotomap production. This thesis deals and evaluates remote sensing materials for orthophotomaps production, topographic and thematic orthophotomaps content and visualization means for the content portrayal harmonizing both image and symbol components. The main thesis aims are as follows: - evaluation of current orthophotomap production and its applications, - methodology composition of the orthophotomap production, - presentation of possible variants of topographic and thematic orthophotomaps applicable mainly to state and municipal purposes in the Czech Republic, - motivation towards a professional discussion about the topic issues including basic orthophotomap concepts, visualization methods, etc. KEYWORDS: orthophotomap, cartography, geoinformatics, remote sensing, orthophotomap content
Abstract v angličtině:
Kartografické aspekty materiálů dálkového průzkumu Země Cartographic Aspects of Remote Sensing Materials Disertační práce Mgr. Luboš Bělka ABSTRAKT Předmětem disertační práce je komplexní výzkum tvorby kartografických děl obsahujících materiály dálkového průzkumu Země. Autor se zaměřuje na ortofotografické zobrazení území (ortofotomapa) z pohledu základního a účelového geografického produktu. Disertační práce se zabývá výchozími podklady a metodami tvorby ortofotomap, základním (topografickým) a účelovým (tematickým) obsahem ortofotomap a zobrazovacími prostředky pro jeho vyjádření při vyváženém použití obrazové a znakové složky. Hlavním cílem disertační práce je vyhodnocení současné tvorby ortofotomap, včetně jejich kritického posouzení, sestavení metodiky jejich tvorby a formou případových studií předložit možné varianty tvorby perspektivních ortofotomap zejména pro účely státní správy a územní samosprávy a motivovat k odborné diskuzi k problémovým otázkám včetně základních konceptů ortofotomap, zobrazovacím metodám apod. KLÍČOVÁ SLOVA: ortofotomapa, kartografie, geoinformatika, dálkový průzkum Země, obsah ortofotomapy ABSTRACT Orthophotographic projection of territory (orthophotomap) as a basic and special geographic product is the main subject of the thesis. The research is focused on a proper orthophotomap and its components definitions, methods and technology of the orthophotomap production. This thesis deals and evaluates remote sensing materials for orthophotomaps production, topographic and thematic orthophotomaps content and visualization means for the content portrayal harmonizing both image and symbol components. The main thesis aims are as follows: - evaluation of current orthophotomap production and its applications, - methodology composition of the orthophotomap production, - presentation of possible variants of topographic and thematic orthophotomaps applicable mainly to state and municipal purposes in the Czech Republic, - motivation towards a professional discussion about the topic issues including basic orthophotomap concepts, visualization methods, etc. KEYWORDS: orthophotomap, cartography, geoinformatics, remote sensing, orthophotomap content
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Luboš Bělka, Ph.D. 14.67 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Luboš Bělka, Ph.D. 514.58 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Luboš Bělka, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Luboš Bělka, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Luboš Bělka, Ph.D. 207 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Karel Brázdil, CSc. 156 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Václav Talhofer, CSc. 887 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 656 kB