velikost textu

Možnosti hodnocení profesionální expozice toluendiisokyanátu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Možnosti hodnocení profesionální expozice toluendiisokyanátu
Název v angličtině:
Possibilities of toluendiisocyanate occupational exposure evaluation
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Ivan Kučera, Ph.D.
Školitel:
prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.
doc. MUDr. Milan Tuček, CSc.
Konzultant:
doc. MUDr. Lenka Borská, Ph.D.
Id práce:
90014
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav hygieny a preventivního lékařství (15-150)
Program studia:
Hygiena, preventivní lékařství (čtyřleté) (P5163)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
30. 8. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Ivan Kučera, Ph.D. 3.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Ivan Kučera, Ph.D. 50 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Ivan Kučera, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Ivan Kučera, Ph.D. 747 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Milan Tuček, CSc. 150 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 32 kB