velikost textu

Impact of ethnicity on recent fertility change by marital status in Kazakhstan

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Impact of ethnicity on recent fertility change by marital status in Kazakhstan
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Saule Dyussupova, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Oponenti:
RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
RNDr. Květa Kalibová, CSc.
Id práce:
89957
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (P1303)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
marital fertility, Kazakhsta, ethnicity, Kazakhs, Russians, Ukrainians, Uzbeks
Klíčová slova v angličtině:
marital fertility, Kazakhsta, ethnicity, Kazakhs, Russians, Ukrainians, Uzbeks
Abstrakt:
CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of Science Department of Demography and Geodemography PhD study program Mrg. Saule Dyussupova IMPACT OF ETHNICITY ON RECENT FERTILITY CHANGE BY MARITAL STATUS IN KAZAKHSTAN PhD dissertation Tutor: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. Prague - 2011 Dedicated to my parents – Khanshaym and Tuyakh I declare that this dissertation is my own work under the supervisor of Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková CSc. Where other sources of information have been used, they have been acknowledged. I agree that if any results gained while working on this thesis will be used outside the Charles University in Prague, written permission of the University will be necessary. I agree to lend this thesis for study reasons and agree that the thesis will be added to the borrower’s database. In Prague, 14.05.2011 Saule Dyussupova Acknowledgements I would like to open the first paper of my dissertation with the deepest expression of gratitude to all teachers for their time, patience, and hard work, to those who made my study at the Charles University in Prague successful, exciting and pleasant. It was an unforgettable experience. You were always there to help and share knowledge, skills and ideas with me. My special words of appreciation go to my dear tutor Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková CSc, whose high professionalism, dedication to her work, invaluable supervision, patience and encouragement motivated me to complete my research with great pleasure. I would like to thank JSC “Center for International Programs” in Kazakhstan who gave me opportunity to study in Prague and RNDr. Tomas Kucera CSc who recommended me to study Demography at the Charles University in Prague and undertake this opportunity to open new experiences and prospects in my future career in Kazakhstan. Many thanks to RNDr. Květa Kalibová, CSc., RNDr. Jiřina Kocourková, PhD., RNDr. Ludmila Fialová, CSc., Boris Burcin, PhD and Martin Kucera for their great personality and professionalism in their work. I also would like to thank the Agency of Statistics of the Republic of Kazakhstan in Astana city which kindly provided me with statistical data. I express my deepest gratitude to my friend Sviatlana Skachykhina who supported and helped me with the English grammar when I was working on this thesis. I am grateful to all my relatives, friends for their support, kindness and friendship. Last but not least, I would like to thank my beloved family for their help, support and love. Abstract Contemporary Kazakhstan has experienced different social and political changes since becoming an independent country. These changes influenced demographic processes such as fertility. The number of live births per woman has altered, but what were the changes among ethnicities and what type of fertility (marital or extramarital) has changed more? At the same time, it is important to know whether changes in ethnic fertility behavior were the same or not in their historical country, and if there is some adaptation to local social environment. To answer these and other related questions more sizable ethnicities in Kazakhstan - Kazakhs, Russians, Ukrainians and Uzbeks were chosen for study. Despite the fact that the social-cultural attitudes of each ethnicity differ from each other, the trends of ‘marital fertility’ increased among all ethnicities and, in the case of ‘extramarital fertility’ decreased. Marriage plays a very important role in Kazakhstan and Uzbekistan and to a lesser degree in the Ukraine. The impact of ethnicity on fertility is an important factor in Kazakhstan, Uzbekistan and Ukraine. (Uzbekistan and Ukraine are taken as original countries of Uzbek and Ukrainian ethnicities.) It was shown that country and social environment play a significant role in fertility. Mixed-traditional Kazakhs, non-traditional Ukrainians display higher fertility in Uzbekistan compared to their co-ethnics in their original countries. Uzbek women with children in Uzbekistan did not report themselves as ‘never married’ mothers, whereas in Kazakhstan they experienced the fastest increase in the proportion of extramarital births. After the stabilization of economic and political conditions in Kazakhstan the number of marital births increased in each ethnicity, however, Uzbeks showed the fastest growth in the proportion of extramarital births which were due to different external factors, more particularly to the increasing number of illegal immigrants from Uzbekistan not having official documents (including marriage certificate). Regional conditions and the social environment impacted on ethnic-fertility behavior: non-traditional ethnicities showed higher probabilities of having live births when living among traditional societies. Therefore, despite the fact that even women in traditional ethnicities gave births out of marriage in Kazakhstan, one can surely say that Kazakhstan still has kept a ‘family oriented’ kind of society. Key words: ethnicity, fertility, marital status, Kazakhstan, Uzbekistan, Ukraine, Kazakhs, Russians, Ukrainians, Uzbeks, traditional, non-traditional and mixed traditional. Resumé Moderní Kazachstán zažil různé sociální a politické změny od doby získání státní nezávislosti. Tyto změny ovlivnily demografické procesy jako například porodnost. Číslo porodů na ženu se změnilo, ale jaké byly změny mezi národnostmi a jaký typ porodnosti (sňatkový nebo mimo sňatek) se změnil víc? Obdobně je důležité vědět jestli změny v chování národnostní porodnosti byly stejné či ne v jejich historických zemích původu, a jestli existuje určitá adaptace k místnímu sociálnímu prostředí. Pro získání odpovědi na tyto a další souvislé otázky byly prozkoumány nejpočetnější národnosti v Kazachstánu – Kazaši, Rusové, Ukrajinci a Uzbekové. Nehledě na to, že sociálně-kulturní postoje každé národnosti se od sebe liší, trendy sňatkové porodnosti se zvýšily u všech národností, a v případě porodnosti mimo sňatku se snížily. Sňatek hraje velice důležitou roli v Kazachstánu a Uzbekistánu a v menší míře v Ukrajině. Vliv národnosti na porodnost je značným faktorem v Kazachstánu, Uzbekistánu a Ukrajině. (Uzbekistán a Ukrajina jsou brány jako země původu uzbecké a ukrajinské národnosti.) Bylo ukázano, že země a sociální prostředí hrají významnou úlohu v porodnosti. Smíšeně-tradiční Kazaši, netradiční Ukrajinci vykazují větší porodnost v Uzbekistánu ve srovnání s jejich krajany v zemích původu. Uzbecké ženy s dětmi v Uzbekistánu si neukazaly jako ‘nikdy nevdané’ matky, když v Kazachstánu zažily velice rychlý růst v proporci porodů mino sňatku. Po stabilizaci ekonomických a politických podmínek v Kazachstánu se zvýšilo číslo narození v sňatcích v každé národnosti, ale Uzbeci ukázali rychlejsí růst v proporci narození mimo sňatku, což bylo ovlivněno různými vnějšími factory, konkrétně, na rostoucí číslo nelegálních migrantů z Uzbekistánu, nemajících oficiální doklady (i vysvědčení o sňatku). Regionální podmínky a sociální prostředí ovlivnily chování národnostní porodnosti: netradiční národnosti ukázaly vyšší rozdíl of živých porodů bydlíc v tradičních společnostech. Tím pádem, nehledě na to, že i ženy v tradičních společnostech rodí mimo sňatku v Kazachstánu, je možné bezpochyby tvrdit, že Kazachstán si doposud zachoval typ společnosti orientovaný na rodinu. Klíčová slova: národnost, porodnost, sňatkové postavení, Kazachstán, Uzbekistán, Ukrajina, Kazaši, Rusové, Uzbeci, tradiční, netradiční a smíšeně-tradiční.
Abstract v angličtině:
CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of Science Department of Demography and Geodemography PhD study program Mrg. Saule Dyussupova IMPACT OF ETHNICITY ON RECENT FERTILITY CHANGE BY MARITAL STATUS IN KAZAKHSTAN PhD dissertation Tutor: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. Prague - 2011 Dedicated to my parents – Khanshaym and Tuyakh I declare that this dissertation is my own work under the supervisor of Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková CSc. Where other sources of information have been used, they have been acknowledged. I agree that if any results gained while working on this thesis will be used outside the Charles University in Prague, written permission of the University will be necessary. I agree to lend this thesis for study reasons and agree that the thesis will be added to the borrower’s database. In Prague, 14.05.2011 Saule Dyussupova Acknowledgements I would like to open the first paper of my dissertation with the deepest expression of gratitude to all teachers for their time, patience, and hard work, to those who made my study at the Charles University in Prague successful, exciting and pleasant. It was an unforgettable experience. You were always there to help and share knowledge, skills and ideas with me. My special words of appreciation go to my dear tutor Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková CSc, whose high professionalism, dedication to her work, invaluable supervision, patience and encouragement motivated me to complete my research with great pleasure. I would like to thank JSC “Center for International Programs” in Kazakhstan who gave me opportunity to study in Prague and RNDr. Tomas Kucera CSc who recommended me to study Demography at the Charles University in Prague and undertake this opportunity to open new experiences and prospects in my future career in Kazakhstan. Many thanks to RNDr. Květa Kalibová, CSc., RNDr. Jiřina Kocourková, PhD., RNDr. Ludmila Fialová, CSc., Boris Burcin, PhD and Martin Kucera for their great personality and professionalism in their work. I also would like to thank the Agency of Statistics of the Republic of Kazakhstan in Astana city which kindly provided me with statistical data. I express my deepest gratitude to my friend Sviatlana Skachykhina who supported and helped me with the English grammar when I was working on this thesis. I am grateful to all my relatives, friends for their support, kindness and friendship. Last but not least, I would like to thank my beloved family for their help, support and love. Abstract Contemporary Kazakhstan has experienced different social and political changes since becoming an independent country. These changes influenced demographic processes such as fertility. The number of live births per woman has altered, but what were the changes among ethnicities and what type of fertility (marital or extramarital) has changed more? At the same time, it is important to know whether changes in ethnic fertility behavior were the same or not in their historical country, and if there is some adaptation to local social environment. To answer these and other related questions more sizable ethnicities in Kazakhstan - Kazakhs, Russians, Ukrainians and Uzbeks were chosen for study. Despite the fact that the social-cultural attitudes of each ethnicity differ from each other, the trends of ‘marital fertility’ increased among all ethnicities and, in the case of ‘extramarital fertility’ decreased. Marriage plays a very important role in Kazakhstan and Uzbekistan and to a lesser degree in the Ukraine. The impact of ethnicity on fertility is an important factor in Kazakhstan, Uzbekistan and Ukraine. (Uzbekistan and Ukraine are taken as original countries of Uzbek and Ukrainian ethnicities.) It was shown that country and social environment play a significant role in fertility. Mixed-traditional Kazakhs, non-traditional Ukrainians display higher fertility in Uzbekistan compared to their co-ethnics in their original countries. Uzbek women with children in Uzbekistan did not report themselves as ‘never married’ mothers, whereas in Kazakhstan they experienced the fastest increase in the proportion of extramarital births. After the stabilization of economic and political conditions in Kazakhstan the number of marital births increased in each ethnicity, however, Uzbeks showed the fastest growth in the proportion of extramarital births which were due to different external factors, more particularly to the increasing number of illegal immigrants from Uzbekistan not having official documents (including marriage certificate). Regional conditions and the social environment impacted on ethnic-fertility behavior: non-traditional ethnicities showed higher probabilities of having live births when living among traditional societies. Therefore, despite the fact that even women in traditional ethnicities gave births out of marriage in Kazakhstan, one can surely say that Kazakhstan still has kept a ‘family oriented’ kind of society. Key words: ethnicity, fertility, marital status, Kazakhstan, Uzbekistan, Ukraine, Kazakhs, Russians, Ukrainians, Uzbeks, traditional, non-traditional and mixed traditional. Resumé Moderní Kazachstán zažil různé sociální a politické změny od doby získání státní nezávislosti. Tyto změny ovlivnily demografické procesy jako například porodnost. Číslo porodů na ženu se změnilo, ale jaké byly změny mezi národnostmi a jaký typ porodnosti (sňatkový nebo mimo sňatek) se změnil víc? Obdobně je důležité vědět jestli změny v chování národnostní porodnosti byly stejné či ne v jejich historických zemích původu, a jestli existuje určitá adaptace k místnímu sociálnímu prostředí. Pro získání odpovědi na tyto a další souvislé otázky byly prozkoumány nejpočetnější národnosti v Kazachstánu – Kazaši, Rusové, Ukrajinci a Uzbekové. Nehledě na to, že sociálně-kulturní postoje každé národnosti se od sebe liší, trendy sňatkové porodnosti se zvýšily u všech národností, a v případě porodnosti mimo sňatku se snížily. Sňatek hraje velice důležitou roli v Kazachstánu a Uzbekistánu a v menší míře v Ukrajině. Vliv národnosti na porodnost je značným faktorem v Kazachstánu, Uzbekistánu a Ukrajině. (Uzbekistán a Ukrajina jsou brány jako země původu uzbecké a ukrajinské národnosti.) Bylo ukázano, že země a sociální prostředí hrají významnou úlohu v porodnosti. Smíšeně-tradiční Kazaši, netradiční Ukrajinci vykazují větší porodnost v Uzbekistánu ve srovnání s jejich krajany v zemích původu. Uzbecké ženy s dětmi v Uzbekistánu si neukazaly jako ‘nikdy nevdané’ matky, když v Kazachstánu zažily velice rychlý růst v proporci porodů mino sňatku. Po stabilizaci ekonomických a politických podmínek v Kazachstánu se zvýšilo číslo narození v sňatcích v každé národnosti, ale Uzbeci ukázali rychlejsí růst v proporci narození mimo sňatku, což bylo ovlivněno různými vnějšími factory, konkrétně, na rostoucí číslo nelegálních migrantů z Uzbekistánu, nemajících oficiální doklady (i vysvědčení o sňatku). Regionální podmínky a sociální prostředí ovlivnily chování národnostní porodnosti: netradiční národnosti ukázaly vyšší rozdíl of živých porodů bydlíc v tradičních společnostech. Tím pádem, nehledě na to, že i ženy v tradičních společnostech rodí mimo sňatku v Kazachstánu, je možné bezpochyby tvrdit, že Kazachstán si doposud zachoval typ společnosti orientovaný na rodinu. Klíčová slova: národnost, porodnost, sňatkové postavení, Kazachstán, Uzbekistán, Ukrajina, Kazaši, Rusové, Uzbeci, tradiční, netradiční a smíšeně-tradiční.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Saule Dyussupova, Ph.D. 1.72 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Saule Dyussupova, Ph.D. 167 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Saule Dyussupova, Ph.D. 167 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Saule Dyussupova, Ph.D. 250 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 69 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Květa Kalibová, CSc. 59 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 82 kB