text size

Ukrajinské monarchistické hnutí na území ČSR 1922-1939

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Ukrajinské monarchistické hnutí na území ČSR 1922-1939
Titile (in english):
Ukrainian Monarchist Movement on the Territory of Czechoslovakia 1922-1939
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Miroslav Tomek
Supervisor:
PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
Opponent:
PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph. D.
Thesis Id:
89930
Faculty:
Faculty of Arts (FF)
Department:
Institute of East European Studies (21-UVES)
Study programm:
Humanities (M6107)
Study branch:
Historie - východoevropská studia se specializací ukrajinistika (HIS UKR)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
01/06/2011
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Pavlo Skoropadskyj, Vjačeslav Lypynskyj, Ivan Poltavec Ostrjanycja, Svaz ukrajinských zemědělců v Československu, ukrajinský monarchismus, hetmanské hnutí, ukrajinská emigrace v Československu, Nykyfor Horbanjuk
Keywords:
Pavlo Skoropadsky, Vyacheslav Lypynsky, Ivan Poltavets-Ostrianytsia, Union of Ukrainian Agrarians in Czechoslovakia, Ukrainian monarchism, Hetmanite movement, Ukrainian emigration in Czechoslovakia, Nykyfor Horbaniuk
Abstract (in czech):
Diplomová práce pojednává o ukrajinském monarchistickém hnutí na území meziválečného Československa. Práce popisuje jeho ideologické kořeny, rozvoj, počet přívrženců, vztahy k ostatním ukrajinským politickým hnutím a jeho spolupráci s československými agrárními organizacemi. Snaží se ukázat, jaké mělo vztahy s evropským centrem hetmanského hnutí. Pozornost je věnována také českému postoji k tomuto hnutí. Práce pojednává i o zprávách, v nichž československá policie a zpravodajské služby popisovaly aktivity Skoropadského přívrženců v Československu a v zahraničí. Poslední kapitola je věnována životu Nykyfora Horbanjuka, pražského zástupce Ivana Poltavce-Ostrjanyci.
Abstract:
The thesis deals with the Ukrainian monarchist movement on the territory of Czechoslovakia in the interwar period. It describes its ideological origin, development, number of adherents, relations with other Ukrainian political movements and its cooperation with Czechoslovakian agrarian organizations. It tries to analyze its relation to the European centre of Hetmanite movement. It also pays attention to the Czech attitude to this movement. Further on, the thesis studies the accounts which the Czechoslovakian police and intelligence services held of the activities of Skoropadsky's adherents in Czechoslovakia and abroad. The last chapter is dedicated to the life and deeds of Nykyfor Horbanyuk, Ivan Poltavets-Ostrianytsia's representative in Prague.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Miroslav Tomek 878 kB
Download Attachment to the thesis Mgr. Miroslav Tomek 11.15 MB
Download Abstract in czech Mgr. Miroslav Tomek 42 kB
Download Abstract in english Mgr. Miroslav Tomek 42 kB
Download Supervisor's review PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D. 174 kB
Download Opponent's review PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph. D. 124 kB
Download Defence's report 81 kB