velikost textu

Ukrajinské monarchistické hnutí na území ČSR 1922-1939

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ukrajinské monarchistické hnutí na území ČSR 1922-1939
Název v angličtině:
Ukrainian Monarchist Movement on the Territory of Czechoslovakia 1922-1939
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Miroslav Tomek
Vedoucí:
PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph. D.
Id práce:
89930
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav východoevropských studií (21-UVES)
Program studia:
Humanitní studia (M6107)
Obor studia:
Historie - východoevropská studia se specializací ukrajinistika (HIS UKR)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
1. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Pavlo Skoropadskyj, Vjačeslav Lypynskyj, Ivan Poltavec Ostrjanycja, Svaz ukrajinských zemědělců v Československu, ukrajinský monarchismus, hetmanské hnutí, ukrajinská emigrace v Československu, Nykyfor Horbanjuk
Klíčová slova v angličtině:
Pavlo Skoropadsky, Vyacheslav Lypynsky, Ivan Poltavets-Ostrianytsia, Union of Ukrainian Agrarians in Czechoslovakia, Ukrainian monarchism, Hetmanite movement, Ukrainian emigration in Czechoslovakia, Nykyfor Horbaniuk
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o ukrajinském monarchistickém hnutí na území meziválečného Československa. Práce popisuje jeho ideologické kořeny, rozvoj, počet přívrženců, vztahy k ostatním ukrajinským politickým hnutím a jeho spolupráci s československými agrárními organizacemi. Snaží se ukázat, jaké mělo vztahy s evropským centrem hetmanského hnutí. Pozornost je věnována také českému postoji k tomuto hnutí. Práce pojednává i o zprávách, v nichž československá policie a zpravodajské služby popisovaly aktivity Skoropadského přívrženců v Československu a v zahraničí. Poslední kapitola je věnována životu Nykyfora Horbanjuka, pražského zástupce Ivana Poltavce-Ostrjanyci.
Abstract v angličtině:
The thesis deals with the Ukrainian monarchist movement on the territory of Czechoslovakia in the interwar period. It describes its ideological origin, development, number of adherents, relations with other Ukrainian political movements and its cooperation with Czechoslovakian agrarian organizations. It tries to analyze its relation to the European centre of Hetmanite movement. It also pays attention to the Czech attitude to this movement. Further on, the thesis studies the accounts which the Czechoslovakian police and intelligence services held of the activities of Skoropadsky's adherents in Czechoslovakia and abroad. The last chapter is dedicated to the life and deeds of Nykyfor Horbanyuk, Ivan Poltavets-Ostrianytsia's representative in Prague.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Miroslav Tomek 878 kB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Miroslav Tomek 11.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Miroslav Tomek 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Miroslav Tomek 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Stanislav Tumis, M.A., Ph.D. 174 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Bohdan Zilynskyj, Ph. D. 124 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB