velikost textu

Geomorfologická analýza a vývoj reliéfu centrální části Troskovické vrchoviny

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geomorfologická analýza a vývoj reliéfu centrální části Troskovické vrchoviny
Název v angličtině:
Geomorphological analysis and relief development of central part of Troskovická Highland
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Daniel David
Vedoucí:
RNDr. Břetislav Balatka, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Václav Přibyl, CSc.
Id práce:
89869
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Fyzická geografie a geoekologie (NFGGD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Český ráj, podrobné geomorfologické mapování, lom Střeleč, pískovcový reliéf, vulkanické horniny, sopouch Trosek
Klíčová slova v angličtině:
Bohemian Paradise, detailed geomorphological mapping, geomorphological analysis, Střeleč pit (main), sandstone relief, vulcanic rocks and Trosky neck.
Abstrakt:
Abstrakt David, D. (2010): Geomorfologická analýza a vývoj reliéfu centrální části Troskovické vrchoviny. Karlova Univerzita v Praze, Katedra fyzické geografie a geoekologie. Centrální část Troskovické vrchoviny leží Turnovem a Jičínem v Jičínské pahorkatině na území Geoparku Český ráj. V území jsou časté skalní útvary tvořené křídovými sedimenty převážně kvádrovými pískovci. Reliéf je rozčleněn kaňony mezi nimiž vystupuje z křídového podstavce vulkanický suk Trosek. Práce obsahuje výsledky podrobného geomorfologického mapování a analýzy vývoje reliéfu. Hlavním výstupem práce je podrobná geomorfologická mapa v měřítku 1:10 000. Klíčová slova: Český ráj, podrobné geomorfologické mapování, geomorfologická analýza, Lom Střeleč, pískovcový reliéf, vulkanické horniny a Trosky.
Abstract v angličtině:
Abstract David, D. (2010): Geomorphological analysis and development relief of central part in Troskovická vrchovina (Highland) (Bohemian Paradise). Charles University in Prague, Faculty of Sience, Department of Physical Geography and Geoecology. The central part of Troskovická vrchovina Highland lies between towns Turnov and Jičín in Jičínská pahorkatina (Hilly land) in Geopark Bohemian Paradise. It is a rugged rocky area mostly built of sedimetary rocks (Cretaceous quartz sandstones). The relief is cut by canyons and in the center of plateau is vulcanic neck Trosky. This book contains results of detailed geomorphological mapping and analysing of the area. The major product of this study is detailed geomorphological map 1:10 000. Key words: Bohemian Paradise, detailed geomorphological mapping, geomorphological analysis, Střeleč pit (main), sandstone relief, vulcanic rocks and Trosky neck.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Daniel David 144 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Daniel David 20 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Daniel David 12 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Břetislav Balatka, CSc. 785 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Václav Přibyl, CSc. 41 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB