velikost textu

Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Německá inspirace v díle Gérarda de Nerval
Název v angličtině:
Nerval's German inspiration
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D.
Oponenti:
doc. PhDr. Václav Jamek
Alice Stašková, Ph.D.
Id práce:
89835
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Románské literatury (XROL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
7. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předkládaná práce zkoumá německou inspiraci ve vrcholném díle francouzského prozaika, básníka a překladatele druhé romantické generace Gérarda de Nerval (1808-1855); konkrétně jsme analyzovali především Sylvii a Oktavii z Dcer ohně, dva příběhy z Cesty do Orientu - Přiběh o královně jitra a Přiběh o Hakimovi -, Aurelii a Pandoru. Dosavadní kritika se při výkladu těchto čtenářsky ne vždy snadno přístupných textů soustřeďovala na dva momenty: jednak na vzpomínky na Valois, kraj dětství, a stesk po nepoznané matce a potom na psychické onemocnění, které vyústilo v sebevraždu. Druhé vydání Nervalových spisů v knihovně Pléiade iniciovalo nové vydání autorových překladů z němčiny. Nejvýznamnější je jeho překlad Fausta, který po celý život přepracovával (1827, 1835, 1840, 1850). Práce interpretuje stěžejní motivy vrcholného díla - vztah snu a reality, osudovost, postavu ženy-prostředníka a motiv dvojníka - nikoli v obvyklém psychobiografickém klíči, ale právě v návaznosti na německou inspiraci.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. 9.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Eva Blinková Pelánová, Ph.D. 18 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. 36 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Václav Jamek 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta Alice Stašková, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 60 kB