text size

Arnošt Hofbauer (1869 - 1944)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Arnošt Hofbauer (1869 - 1944)
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Tereza Novotná
Supervisor:
PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Anna Pravdová, PhD.
Thesis Id:
89832
Faculty:
Catholic Theological Faculty (KTF)
Department:
Institute of Christian Art History (26-UDKU)
Study programm:
Theory and History of Art and Culture (N8109)
Study branch:
History of Christian Arts (MU)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
05/09/2012
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Arnošt Hofbauer, S. V. U. Mánes, Volné směry, secese, plakát, malba, 19. století, 20. století
Keywords:
Arnošt Hofbauer, S. V. U. Mánes, Volné směry, Art Nouveau, poster, painting, the 19th century, the 20th century
Abstract (in czech):
Anotace Téma této diplomové práce vychází z mého zájmu o umění kolem roku 1900 a navazuje na mou bakalářskou práci. V chronologicky řazených kapitolách přibližuji Hofbauerovy životní osudy a jeho jednotlivá tvůrčí období, zohledněn je přitom například vznik S. V. U. Mánes a časopisu Volné směry, plakátová tvorba aj. V závěru práce přikládám pro ucelený pohled na Hofbauerovo dílo katalogy jeho děl ze státních i soukromých sbírek. Mým cílem je představit Hofbauerovo dílo v co nejucelenější podobě a v kulturně- historickém kontextu, zhodnotit jeho význam pro vývoj výtvarného umění v českém prostředí.
Abstract:
Abstract The theme of this thesis is based on my interest in art around 1900and follows my Bachelor thesis. In chronological sequenced chapters will show Arnošt Hofbauer‘s life story and describe his artistic development, among others it will also analyze foundation of S. V. U. Mánes, periodical Volné směry etc. In the end of the thesis I attached the catalogs of his work from public and private collections for a complete view of his work. The aim of this thesis is to present Hofbauer‘s creative work in the most integrated form and in cultural-historical context. I attempt to evaluate his position in the Czech art history.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Tereza Novotná 6.42 MB
Download Abstract in czech Mgr. Tereza Novotná 56 kB
Download Abstract in english Mgr. Tereza Novotná 61 kB
Download Supervisor's review PhDr. Milan Pech, Ph.D. 112 kB
Download Opponent's review PhDr. Anna Pravdová, PhD. 183 kB
Download Defence's report PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D. 437 kB