velikost textu

Arnošt Hofbauer (1869 - 1944)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Arnošt Hofbauer (1869 - 1944)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Tereza Novotná
Vedoucí:
PhDr. Milan Pech, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Anna Pravdová, PhD.
Id práce:
89832
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (N8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (MU)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Arnošt Hofbauer, S. V. U. Mánes, Volné směry, secese, plakát, malba, 19. století, 20. století
Klíčová slova v angličtině:
Arnošt Hofbauer, S. V. U. Mánes, Volné směry, Art Nouveau, poster, painting, the 19th century, the 20th century
Abstrakt:
Anotace Téma této diplomové práce vychází z mého zájmu o umění kolem roku 1900 a navazuje na mou bakalářskou práci. V chronologicky řazených kapitolách přibližuji Hofbauerovy životní osudy a jeho jednotlivá tvůrčí období, zohledněn je přitom například vznik S. V. U. Mánes a časopisu Volné směry, plakátová tvorba aj. V závěru práce přikládám pro ucelený pohled na Hofbauerovo dílo katalogy jeho děl ze státních i soukromých sbírek. Mým cílem je představit Hofbauerovo dílo v co nejucelenější podobě a v kulturně- historickém kontextu, zhodnotit jeho význam pro vývoj výtvarného umění v českém prostředí.
Abstract v angličtině:
Abstract The theme of this thesis is based on my interest in art around 1900and follows my Bachelor thesis. In chronological sequenced chapters will show Arnošt Hofbauer‘s life story and describe his artistic development, among others it will also analyze foundation of S. V. U. Mánes, periodical Volné směry etc. In the end of the thesis I attached the catalogs of his work from public and private collections for a complete view of his work. The aim of this thesis is to present Hofbauer‘s creative work in the most integrated form and in cultural-historical context. I attempt to evaluate his position in the Czech art history.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Tereza Novotná 6.42 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Tereza Novotná 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Tereza Novotná 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Milan Pech, Ph.D. 112 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Anna Pravdová, PhD. 183 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Markéta Jarošová, Ph.D. 437 kB