velikost textu

O dvou podobách pábení v české literatuře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
O dvou podobách pábení v české literatuře
Název v angličtině:
The two forms of "pabeni" (palavering) in Czech literature
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Ondřej Zaorálek
Vedoucí:
PhDr. Markéta Kořená, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Václav Vaněk, CSc.
Id práce:
89797
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav české literatury a literární vědy (21-UCLLV)
Program studia:
Filologie (M7310)
Obor studia:
Český jazyk a literatura (CJL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
20. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce se na základě vybraných titulů Bohumila Hrabala pokouší o teoretické a interpretační vymezení „pábení“ (jako strategie vyprávění) a „pábitele“ (jako specifického druhu vypravěče). S tím souvisí charakteristika Hrabalovy vyprávěcí strategie a jeho popisu světa, a také studium motivů a témat jeho próz. Práce sleduje stylové proměny Hrabalových děl, ale také jejich konstanty. V závěru se práce snaží nastínit Hrabalovu příbuznost s Ladislavem Klímou a ukázat dědictví tohoto autora v díle Bohumila Hrabala.
Abstract v angličtině:
Based on chosen publications of Bohumil Hrabal, this thesis attempts to theoretically and interpretively define “palavering“ (as a strategy of narration) and a “palaverer“ (as a specific kind of narrator). This is related to the characteristics of Hrabal´s narration strategy and his description of the world, and as well to the study of his motives and prose subject matters. The diploma paper follows style changes in Hrabal´s work and at the same time observes its constants. In its conclusion, this thesis attempts to outline Hrabal´s relation to Ladislav Klima and to demonstrate the legacy of this writer in the work of Bohumil Hrabal.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Zaorálek 630 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Zaorálek 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Zaorálek 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Markéta Kořená, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Vaněk, CSc. 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 35 kB