velikost textu

Jitka Smutná, Jan Vlasák - herecká a pedagogická metoda

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Jitka Smutná, Jan Vlasák - herecká a pedagogická metoda
Název v angličtině:
Jitka Smutná, Jan Vlasák - acting and pedagogic method
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Izabela Balonová
Vedoucí:
Mgr. Martin Pšenička, Ph.D.
Oponent:
prof. Jaroslav Etlík
Id práce:
89787
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Divadelní věda (DV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
české herectví, pedagogika
Klíčová slova v angličtině:
Czech Acting, Pedagogy
Abstrakt:
Tato práce je studií zabývající se hereckou a pedagogickou metodou dvou významných českých herců, Jitky Smutné a Jana Vlasáka. Na základě vybraných rolí jsem se pokusila dospět k tomu, jakým způsobem oba herci přistupují ke svým rolím a jak je jejich výkon vnímán kritickou obcí, abych mohla definovat to, co je na jejich hře a herectví typické. V kapitole ONI pak dále bádám, jak Smutná a Vlasák přistupují ke svým žákům – jakým způsobem je formují a co považují ve výuce herectví za důležité.
Abstract v angličtině:
This thesis is a study of an acting and educational method of two distinguished Czech actors, Jitka Smutná and Jan Vlasák. Based on selected roles I tried to conclude how both actors approach their characters, and how reviewers perceive their effort, so that I could define what is typical for their acting and dramatic art as a whole. In the chapter THEY I further explore how Smutna and Vlasak approach their students – in what manner they form them, and what they consider important in acting training.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Izabela Balonová 563 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Izabela Balonová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Izabela Balonová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Jaroslav Etlík 133 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 32 kB